Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

29. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och stödområde 2005. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

29. Standard man-hours by type of farming and support area in 2005. Detailed types within crop production and animal husbandry

Stödområde

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

 

Spannmål m.m.

Vall utöver eget behov

Mycket potatis

Mycket sockerbetor

Blandat

Köksväxter på friland

Plantskoleväxter m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(121)

(122)

Stödområde 1

2

70

35

-

7

9

8

Stödområde 2a

55

287

119

-

168

8

2

Stödområde 2b

31

196

39

-

113

0

-

Stödområde 3

80

136

64

-

132

7

2

Stödområde 4a

257

273

80

-

238

6

9

Stödområde 4b

152

56

43

-

72

4

4

Stödområde 5a

103

290

18

-

185

11

29

Stödområde 5b

679

399

102

1

557

28

26

Stödområde 5c

318

199

34

-

185

8

28

Stödområde 5m

305

77

59

20

229

57

37

Övriga riket

8 307

643

1 849

871

2 700

623

627

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

10 288

2 626

2 443

891

4 586

759

772

2003

11 143

1 831

2 520

932

4 094

902

483

2000

10 635

1 548

2 597

1 265

3 895

698

674


 

Stödområde

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter i växthus

Prydnadsväxter i växthus

Blandat

Frukt och bär

Mest jordbruksväxter

Mest köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Mest frukt och bär

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

Stödområde 1

34

10

1

15

0

1

6

Stödområde 2a

40

33

42

63

11

10

6

Stödområde 2b

5

13

26

47

12

28

7

Stödområde 3

3

16

8

4

12

9

6

Stödområde 4a

3

45

32

18

5

38

14

Stödområde 4b

3

17

18

41

7

1

14

Stödområde 5a

32

63

54

54

25

23

22

Stödområde 5b

60

125

53

111

56

97

58

Stödområde 5c

8

66

19

132

17

34

11

Stödområde 5m

4

3

3

62

57

204

33

Övriga riket

1 369

1 150

494

743

907

831

445

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

1 562

1 542

750

1 290

1 110

1 276

623

2003

1 535

1 510

583

1 111

949

911

529

2000

387

395

374

1 565

1 163

1 064

890


 

Stödområde

Nötkreatur

Får och getter

 

 

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

 

Stödområde 1

592

240

8

77

..

..

 

Stödområde 2a

2 568

755

87

135

..

..

 

Stödområde 2b

1 342

733

69

89

..

..

 

Stödområde 3

909

656

42

105

..

..

 

Stödområde 4a

1 234

714

63

98

..

..

 

Stödområde 4b

327

147

21

25

..

..

 

Stödområde 5a

5 430

4 119

198

433

..

..

 

Stödområde 5b

6 314

3 231

528

489

..

..

 

Stödområde 5c

2 389

995

170

171

..

..

 

Stödområde 5m

968

233

177

66

..

..

 

Övriga riket

8 304

2 342

1 208

277

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

30 376

14 165

2 571

1 964

..

..

 

2003

32 497

13 740

3 147

1 902

148

45

 

2000

38 635

13 694

5 704

1 728

..

..