Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Antal företag efter driftsinriktning (huvudtyp) år 2005

3. Number of holdings by type of farming (main type) in 2005

Område

Växtodling

Husdjursskötsel

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

Storleksgrupp

(1)

(2)

(3)

(9)

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

844

359

212

590

2 005

Uppsala

1 233

565

321

560

2 679

Södermanlands

838

553

252

529

2 172

Östergötlands

1 239

1 272

375

714

3 600

Jönköpings

326

2 329

116

1 094

3 865

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

188

1 433

86

910

2 617

Kalmar

614

1 758

263

765

3 400

Gotlands

429

720

291

240

1 680

Blekinge

285

638

125

361

1 409

Skåne

3 817

2 768

926

2 272

9 783

 

 

 

 

 

 

Hallands

899

1 483

296

1 029

3 707

Västra Götalands

4 247

4 434

1 038

5 425

15 144

Värmlands

931

858

310

2 077

4 176

Örebro

913

569

218

927

2 627

Västmanlands

1 166

312

207

594

2 279

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

585

691

168

978

2 422

Gävleborgs

696

852

159

1 163

2 870

Västernorrlands

385

785

95

1 379

2 644

Jämtlands

286

697

62

1 049

2 094

Västerbottens

543

826

134

1 490

2 993

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

379

420

61

782

1 642

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 964

1 149

572

1069

5 754

Götalands mellanbygder

2 111

2 652

953

1417

7 133

Götalands norra slättbygder

3 735

1 961

819

2 287

8 802

Svealands slättbygder

5 184

2 251

1 229

3 166

11 830

Götalands skogsbygder

2 888

10 650

1 044

7 397

21 979

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 754

1 889

578

3 577

7 798

Nedre Norrland

1 248

2 321

312

3 431

7 312

Övre Norrland

959

1 449

208

2 584

5 200

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

200

544

52

1 245

2 041

Stödområde 2a

995

1 551

223

2 297

5 066

Stödområde 2b

663

1 113

148

1 764

3 688

Stödområde 3

638

984

215

1 751

3 588

Stödområde 4a

1 215

1 076

367

2 178

4 836

Stödområde 4b

355

206

79

382

1 022

Stödområde 5a

1 100

6 133

405

4 060

11 698

Stödområde 5b

2 445

5 204

917

4 121

12 687

Stödområde 5c

998

1 668

365

1 103

4 134

Stödområde 5m

690

532

286

407

1 915

Övriga riket

11 544

5 311

2 658

5 620

25 133

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

599

248

6

92

945

2,1 - 5,0

236

1 743

49

12 458

14 486

5,1 - 10,0

741

3 265

562

9 549

14 117

10,1 - 20,0

6 127

4 636

1 047

2 337

14 147

20,1 - 30,0

3 488

3 053

742

300

7 583

30,1 - 50,0

3 599

4 123

985

155

8 862

50,1 - 100,0

3 411

4 855

1 268

35

9 569

100,0 -

2 642

2 399

1 056

2

6 099

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2005

20 843

24 322

5 715

24 928

75 808

2003

20 403

26 001

6 254

15 230

67 888

2000

21 377

29 710

7 085

18 938

77 110