Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

30. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och stödområde 2005. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

30. Standard man-hours by type of farming and support area in 2005. Detailed types within animal husbandry, mixed farming and small farming

Stödområde

Svin

Fjäderfä

 

 

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

 

Stödområde 1

-

1

1

10

-

-

 

Stödområde 2a

9

16

64

30

-

-

 

Stödområde 2b

6

5

20

27

-

-

 

Stödområde 3

-

4

13

11

-

-

 

Stödområde 4a

15

7

32

29

-

-

 

Stödområde 4b

9

18

11

-

-

-

 

Stödområde 5a

31

6

24

104

28

-

 

Stödområde 5b

75

57

119

89

12

-

 

Stödområde 5c

29

24

59

19

10

-

 

Stödområde 5m

17

28

35

40

11

-

 

Övriga riket

446

634

1 371

715

91

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

639

800

1 748

1 074

151

1

 

2003

646

896

2 050

946

97

27

 

2000

746

1 041

2 163

1 222

96

42

 


 

Stödområde

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest nöt-kreatur

Mest får och getter

Mest svin

Mest
fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

Stödområde 1

19

15

-

-

13

-

-

Stödområde 2a

85

22

3

2

66

5

-

Stödområde 2b

68

29

6

-

47

-

7

Stödområde 3

94

38

1

-

93

10

-

Stödområde 4a

68

37

20

12

164

3

-

Stödområde 4b

34

4

12

-

45

-

-

Stödområde 5a

338

99

38

17

104

3

14

Stödområde 5b

565

158

149

41

419

24

15

Stödområde 5c

269

61

33

2

192

6

21

Stödområde 5m

98

16

33

2

212

11

3

Övriga riket

980

95

483

143

2 864

114

91

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

2 618

573

778

219

4 220

176

151

2003

3 150

656

933

134

4 700

199

128

2000

4 028

591

1 226

113

5 331

262

202


 

Stödområde

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

 

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

Stödområde 1

20

13

1

-

283

1 493

 

Stödområde 2a

134

41

12

11

558

5 447

 

Stödområde 2b

104

19

3

-

427

3 518

 

Stödområde 3

123

25

2

2

413

3 022

 

Stödområde 4a

260

47

16

1

534

4 371

 

Stödområde 4b

70

5

53

-

93

1 306

 

Stödområde 5a

275

59

8

16

998

13 250

 

Stödområde 5b

820

156

56

28

1 021

16 719

 

Stödområde 5c

359

63

8

15

281

6 235

 

Stödområde 5m

367

54

61

2

103

3 687

 

Övriga riket

2 633

191

938

279

1 372

47 129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

5 165

673

1 159

354

6 083

106 177

 

2003

5 587

576

1 400

316

4 110

107 066

 

2000

6 346

678

1 938

305

4 724

117 965