Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

31. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2005. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

31. Standard man-hours by type of farming and size of arable land in 2005. Detailed types within crop production and animal husbandry

Storleksgrupp åker, hektar

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads- och plantskoleväxter

 

Spannmål m.m.

Vall utöver eget behov

Mycket potatis

Mycket sockerbetor

Blandat

Köksväxter på friland

Plantskoleväxter m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(121)

(122)

- 2,0

-

-

-

-

-

11

24

2,1 - 5,0

-

-

12

-

1

41

39

5,1 - 10,0

40

48

52

10

86

43

46

10,1 - 20,0

825

1 356

181

74

653

60

54

20,1 - 30,0

989

564

174

84

594

89

36

30,1 - 50,0

1 718

378

347

181

806

63

74

50,1 - 100,0

2 755

201

651

266

986

96

73

100,0 -

3 962

79

1 026

277

1 460

356

426

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

10 288

2 626

2 443

891

4 586

759

772

2003

11 143

1 831

2 520

932

4 094

902

483

2000

10 635

1 548

2 597

1 265

3 895

698

674


 

Storleksgrupp åker, hektar

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter i växthus

Prydnadsväxter i växthus

Blandat

Frukt och bär

Mest jordbruksväxter

Mest köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Mest frukt och bär

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

- 2,0

906

1 408

373

19

-

2

3

2,1 - 5,0

136

59

91

79

3

14

11

5,1 - 10,0

362

13

40

166

20

45

15

10,1 - 20,0

69

28

83

203

51

85

69

20,1 - 30,0

29

18

13

124

45

87

34

30,1 - 50,0

5

-

37

179

106

156

88

50,1 - 100,0

6

16

13

225

269

279

169

100,0 -

49

-

100

294

617

609

234

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

1 562

1 542

750

1 290

1 110

1 276

623

2003

1 535

1 510

583

1 111

949

911

529

2000

387

395

374

1 565

1 163

1 064

890


 

Storleksgrupp åker, hektar

Nötkreatur

Får och getter

 

 

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

 

- 2,0

38

18

-

7

..

..

 

2,1 - 5,0

19

522

-

337

..

..

 

5,1 - 10,0

140

1 567

-

547

..

..

 

10,1 - 20,0

1 092

3 310

18

496

..

..

 

20,1 - 30,0

2 099

2 356

77

229

..

..

 

30,1 - 50,0

5 938

2 754

282

203

..

..

 

50,1 - 100,0

11 797

2 485

1 076

109

..

..

 

100,0 -

9 254

1 153

1 118

37

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

30 376

14 165

2 571

1 964

..

..

 

2003

32 497

13 740

3 147

1 902

148

45

 

2000

38 635

13 694

5 704

1 728

..

..