Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

32. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2005. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

32. Standard man-hours by type of farming and size of arable land in 2005. Detailed types within animal husbandry, mixed farming and small farming

Storleksgrupp åker, hektar

Svin

Fjäderfä

 

 

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slakt-kycklingar

Blandat

 

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

 

- 2,0

193

88

109

528

87

1

 

2,1 - 5,0

9

8

6

28

-

-

 

5,1 - 10,0

20

11

16

37

4

-

 

10,1 - 20,0

33

19

73

37

-

-

 

20,1 - 30,0

41

27

91

27

-

-

 

30,1 - 50,0

78

65

157

79

4

-

 

50,1 - 100,0

121

159

515

74

30

-

 

100,0 -

145

423

782

264

27

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

639

800

1 748

1 074

151

1

 

2003

646

896

2 050

946

97

27

 

2000

746

1 041

2 163

1 222

96

42

 


 

Storleksgrupp åker, hektar

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest nötkreatur

Mest får och getter

Mest svin

Mest
fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydn.- och plantskoleväxter

Frukt och bär

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

- 2,0

3

1

2

4

-

1

1

2,1 - 5,0

54

58

7

4

3

3

1

5,1 - 10,0

147

101

13

3

97

8

6

10,1 - 20,0

405

124

52

12

264

15

14

20,1 - 30,0

323

67

57

11

288

4

9

30,1 - 50,0

437

95

77

20

507

16

37

50,1 - 100,0

530

76

198

43

1 180

53

36

100,0 -

718

50

373

121

1 882

76

48

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

2 618

573

778

219

4 220

176

151

2003

3 150

656

933

134

4 700

199

128

2000

4 028

591

1 226

113

5 331

262

202


 

Storleksgrupp åker, hektar

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

 

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

- 2,0

-

-

2

1

25

3 852

 

2,1 - 5,0

4

14

0

3

2 468

4 035

 

5,1 - 10,0

94

105

7

2

2 751

6 663

 

10,1 - 20,0

310

220

39

5

717

11 045

 

20,1 - 30,0

436

105

51

7

73

9 258

 

30,1 - 50,0

884

103

122

13

38

16 047

 

50,1 - 100,0

1 563

80

238

49

10

26 424

 

100,0 -

1 872

47

700

273

1

28 851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

5 165

673

1 159

354

6 083

106 177

 

2003

5 587

576

1 400

316

4 110

107 066

 

2000

6 346

678

1 938

305

4 724

117 965