Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning (huvudtyp) år 2005. 1000 timmar

4. Standard man-hours by type of farming (main type) in 2005. 1000 hours

Område

Växtodling

Husdjursskötsel

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

Storleksgrupp

(1)

(2)

(3)

(9)

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

1 557

831

366

154

2 908

Uppsala

1 592

1 547

624

142

3 904

Södermanlands

1 263

1 711

538

135

3 647

Östergötlands

2 145

3 757

963

175

7 040

Jönköpings

289

4 749

173

276

5 487

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

164

2 593

98

227

3 082

Kalmar

1 021

4 740

633

194

6 587

Gotlands

706

2 239

751

60

3 756

Blekinge

677

1 099

367

90

2 233

Skåne

9 327

6 936

2 672

562

19 496

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 306

3 774

668

254

6 002

Västra Götalands

4 707

10 125

1 908

1 309

18 049

Värmlands

847

1 854

450

492

3 644

Örebro

1 134

1 381

422

221

3 157

Västmanlands

1 315

928

406

144

2 793

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

553

1 426

246

234

2 459

Gävleborgs

554

1 817

200

292

2 863

Västernorrlands

277

1 580

111

327

2 296

Jämtlands

234

1 492

63

249

2 038

Västerbottens

448

2 079

161

357

3 045

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

403

1 020

78

189

1 691

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7 583

3 847

1 751

263

13 444

Götalands mellanbygder

4 401

8 147

2 701

354

15 603

Götalands norra slättbygder

5 250

6 334

2 012

549

14 144

Svealands slättbygder

7 143

6 405

2 448

789

16 785

Götalands skogsbygder

2 760

20 693

1 560

1 830

26 843

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 540

3 977

797

856

7 170

Nedre Norrland

971

4 854

380

825

7 030

Övre Norrland

872

3 421

249

616

5 158

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

199

964

47

283

1 493

Stödområde 2a

843

3 775

270

558

5 447

Stödområde 2b

518

2 393

180

427

3 518

Stödområde 3

480

1 874

255

413

3 022

Stödområde 4a

1 018

2 328

491

534

4 371

Stödområde 4b

432

607

173

93

1 306

Stödområde 5a

908

10 865

479

998

13 250

Stödområde 5b

2 352

11 827

1 519

1 021

16 719

Stödområde 5c

1 059

4 230

665

281

6 235

Stödområde 5m

1 150

1 724

710

103

3 687

Övriga riket

21 559

17 089

7 109

1 372

47 129

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

2 746

1 076

5

25

3 852

2,1 - 5,0

486

1 052

29

2 468

4 035

5,1 - 10,0

986

2 607

319

2 751

6 663

10,1 - 20,0

3 791

5 671

866

717

11 045

20,1 - 30,0

2 880

5 405

900

73

9 258

30,1 - 50,0

4 139

10 188

1 683

38

16 047

50,1 - 100,0

6 005

17 213

3 197

10

26 424

100,0 -

9 487

14 466

4 898

1

28 851

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2005

30 518

57 678

11 898

6 083

106 177

2003

29 035

61 015

12 906

4 110

107 066

2000

28 186

67 486

14 218

5 050

114 940