Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Antal företag efter driftsinriktning och län 2005

7. Number of holdings by type of farming and county in 2005

Län

Jordbruksväxter

Trädgårdsväxter

Blandad växtodling

Mjölkkor

Nötkreatur övrigt

Svin

 

(11)

(12+13)

(14)

(211)

(212+213)

(23)

Stockholms

747

78

19

95

124

8

Uppsala

1 191

22

20

234

204

22

Södermanlands

789

34

15

206

181

24

Östergötlands

1 127

58

54

438

504

45

Jönköpings

281

34

11

714

1 337

10

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

163

20

5

354

883

9

Kalmar

511

45

58

647

798

32

Gotlands

366

23

40

241

186

22

Blekinge

181

55

49

120

391

8

Skåne

3 152

423

242

605

1 436

233

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

768

86

45

420

609

158

Västra Götalands

4 010

151

86

1 349

2 125

160

Värmlands

885

30

16

225

418

16

Örebro

861

34

18

163

263

24

Västmanlands

1 132

25

9

109

114

30

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

542

29

14

222

309

6

Gävleborgs

650

32

14

277

396

6

Västernorrlands

348

29

8

250

393

6

Jämtlands

251

27

8

259

317

3

Västerbottens

506

29

8

412

255

26

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

318

49

12

202

113

8

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

18 779

1 313

751

7 542

11 356

856

2003

18 430

1 376

597

8 520

11 412

1 039

2000

19 721

829

827

10 192

13 211

1 177


 

Län

Övriga
husdjur

Blandad husdjursskötsel

Blandat jord-bruk, mest växtodling

Blandat jord-bruk, mest husdjur

Småbruk

Samtliga

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(90)

 

Stockholms

54

78

87

125

590

2 005

Uppsala

50

55

139

182

560

2 679

Södermanlands

72

70

96

156

529

2 172

Östergötlands

165

120

163

212

714

3 600

Jönköpings

162

106

32

84

1094

3 865

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

120

67

22

64

910

2 617

Kalmar

178

103

72

191

765

3 400

Gotlands

163

108

99

192

240

1 680

Blekinge

69

50

56

69

361

1 409

Skåne

213

281

378

548

2 272

9 783

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

113

183

123

173

1029

3 707

Västra Götalands

484

316

369

669

5 425

15 144

Värmlands

118

81

117

193

2 077

4 176

Örebro

61

58

81

137

927

2 627

Västmanlands

32

27

87

120

594

2 279

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

93

61

59

109

978

2 422

Gävleborgs

115

58

61

98

1163

2 870

Västernorrlands

87

49

31

64

1379

2 644

Jämtlands

80

38

19

43

1049

2 094

Västerbottens

95

38

45

89

1490

2 993

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

79

18

17

44

782

1 642

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

2 603

1 965

2 153

3 562

24 928

75 808

2003

2 709

2 321

2 417

3 837

15 230

67 888

2000

2 761

2 369

2 704

4 381

18 938

77 110