Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2005

8. Number of holdings by type of farming and production area in 2005

Produktionsområde

Jordbruksväxter

Trädgårdsväxter

Blandad växtodling

Mjölkkor

Nötkreatur övrigt

Svin

 

(11)

(12+13)

(14)

(211)

(212+213)

(23)

Götalands södra slättbygder

2 471

307

186

306

358

244

Götalands mellanbygder

1 675

219

217

921

991

134

Götalands norra slättbygder

3 549

99

87

758

672

175

Svealands slättbygder

4 901

198

85

815

806

115

Götalands skogsbygder

2 550

249

89

2 777

6 051

120

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 643

73

38

522

924

19

Nedre Norrland

1 131

89

28

770

1 091

15

Övre Norrland

859

79

21

673

463

34

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

18 779

1 313

751

7 542

11 356

856

2003

18 430

1 376

597

8 520

11 412

1 039

2000

19 721

829

827

10 192

13 211

1 177


 

Produktionsområde

Övriga
husdjur

Blandad husdjurs-skötsel

Blandat jord-bruk, mest växtodling

Blandat jord-bruk, mest husdjur

Småbruk

Samtliga

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(90)

 

Götalands södra slättbygder

89

152

265

307

1069

5 754

Götalands mellanbygder

310

296

356

597

1417

7 133

Götalands norra slättbygder

176

180

353

466

2 287

8 802

Svealands slättbygder

247

268

498

731

3 166

11 830

Götalands skogsbygder

1 029

673

300

744

7 397

21 979

Mellersta Sveriges skogsbygder

255

169

206

372

3 577

7 798

Nedre Norrland

287

158

109

203

3 431

7 312

Övre Norrland

210

69

66

142

2 584

5 200

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

2 603

1 965

2 153

3 562

24 928

75 808

2003

2 709

2 321

2 417

3 837

15 230

67 888

2000

2 761

2 369

2 704

4 381

18 938

77 110