Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2005

JO 35 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Antal företag efter driftsinriktning och stödområde 2005

9. Number of holdings by type of farming and support area in 2005

Stödområde

Jordbruks-växter

Trädgårds-växter

Blandad
växtodling

Mjölkkor

Nötkreatur övrigt

Svin

 

(11)

(12+13)

(14)

(211)

(212+213)

(23)

Stödområde 1

165

27

8

195

205

2

Stödområde 2a

908

70

17

699

561

35

Stödområde 2b

594

54

15

370

542

9

Stödområde 3

597

26

15

263

476

5

Stödområde 4a

1 156

40

19

331

514

15

Stödområde 4b

329

17

9

69

83

8

Stödområde 5a

961

98

41

1 483

3 664

18

Stödområde 5b

2 235

132

78

1 536

2 571

78

Stödområde 5c

901

72

25

559

717

28

Stödområde 5m

597

33

60

215

169

20

Övriga riket

10 336

744

464

1 822

1 854

638

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

18779

1313

751

7542

11356

856

2003

18 430

1 376

597

8 520

11 412

1 039

2000

19 721

829

827

10 192

13 211

1 177


 

Stödområde

Övriga
husdjur

Blandad
husdjurs-skötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

Blandat jordbruk, mest husdjur

Småbruk

Samtliga

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(90)

 

Stödområde 1

106

36

14

38

1245

2 041

Stödområde 2a

181

75

74

149

2 297

5 066

Stödområde 2b

123

69

48

100

1764

3 688

Stödområde 3

147

93

85

130

1 751

3 588

Stödområde 4a

132

84

135

232

2 178

4 836

Stödområde 4b

27

19

25

54

382

1022

Stödområde 5a

624

344

109

296

4 060

11 698

Stödområde 5b

583

436

293

624

4 121

12 687

Stödområde 5c

191

173

122

243

1103

4 134

Stödområde 5m

73

55

102

184

407

1 915

Övriga riket

416

581

1 146

1 512

5 620

25 133

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

2 603

1 965

2 153

3 562

24 928

75 808

2003

2 709

2 321

2 417

3 837

15 230

67 888

2000

2 761

2 369

2 704

4 381

18 938

77 110