Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Antal företag efter driftsinriktning år 2005, 2007 och 2010

2. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning år 2005, 2007 och 2010 i 1000 timmar

3. Antal företag efter huvudtyp av driftsinriktning år 2010

4. Standardiserat arbetsbehov efter huvudtyp av driftsinriktning år 2010 i 1000 timmar

5. Antal företag efter storleksgrupp standardtimmar år 2010

6. Standardiserat arbetsbehov efter storleksgrupp standardtimmar år 2010 i 1000 timmar

7. Antal företag efter driftsinriktning och län

8. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2010

9. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp jordbruksmark 2010[1]

10. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2010

11. Antal företag efter driftsinriktning och län 2010. Detaljtyp inom växtodling

12. Antal företag efter driftsinriktning och län 2010. Detaljtyp inom husdjursskötsel

13. Antal företag efter driftsinriktning och län 2010. Detaljtyper inom husdjurskötsel, blandat jordbruk och småbruk

14. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2010. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

15. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2010. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

16. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp jordbruksmark 2010. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel[1]

17. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp jordbruksmark 2010. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk[1]

18. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åkermark 2010. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

19. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åkermark år 2010. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

20. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och län 2010 i 1000 timmar

21. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och produktionsområde år 2010 i 1000 timmar

22. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och storleksgrupp jordbruksmark 2010 i 1000 timmar[1]

23. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och storleksgrupp åkermark 2010

24. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och län 2010. Detaljtyp inom växtodling

25. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och län 2010. Detaljtyp inom husdjursskötsel

26. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och län 2010. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

27. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och produktionsområde 2010 i 1000 timmar. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

28. Standardiserat arbetsbehov i 1000 h efter driftsinriktning och produktionsområde 2010. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

29. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och storleksgrupp jordbruksmark år 2010. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel[1]

30. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och storleksgrupp jordbruksmark 2010. Detalj inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk[1]

31. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och storleksgrupp åkermark 2010. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

32. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och storleksgrupp åkermark 2010. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure