Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal företag efter driftsinriktning år 2005, 2007 och 2010

1. Number of holdings by type of farming in 2005, 2007 and 2010

Huvudtyp

Bastyp

Detaljtyp

2005

2007

2010, gammal definition

2010, ny definition

1 Växtodling

 

 

20 843

19 849

20 309

20 310

 

11 Jordbruksväxter

 

18 779

17 765

18 596

18 596

 

 

111 Spannmål m.m.

8 522

7 112

6 798

6 798

 

 

112 Vall utöver eget behov

4 732

5 661

6 551

6 551

 

 

113 Mycket potatis

993

838

850

850

 

 

114 Mycket sockerbetor

582

370

226

226

 

 

115 Blandat

3 950

3 784

4 171

4 171

 

12 Köks- prydnads- och plantskoleväxter

 

926

868

740

741

 

 

121 Köksväxter på friland

167

214

178

178

 

 

122 Plantskoleväxter m.m. på friland

96

129

79

79

 

 

123 Köksväxter i växthus

216

190

267

267

 

 

124 Prydnadsväxter i växthus

217

258

151

152

 

 

125 Blandat

230

77

65

65

 

13 Frukt och bär

 

387

447

370

370

 

14 Blandad växtodling

 

751

769

603

603

 

 

141 Mest jordbruksväxter

327

347

254

254

 

 

142 Mest köks-, prydnads och plantskoleväxter

283

277

217

217

 

 

143 Mest frukt och bär

141

145

132

132

 

 

 

 

 

 

 

2 Husdjursskötsel

 

 

24 322

22 601

20 096

20 687

 

21 Nötkreatur

 

18 898

17 234

15 062

15 459

 

 

211 Mjölkkor

7 542

6 300

5 007

5 032

 

 

212 Köttdjur

10 742

10 435

9 688

10 060

 

 

213 Blandat

614

499

367

367

 

22 Får och getter

 

2 389

2 624

2 730

2 874

 

 

221 Får

2 389

2 624

2 730

2 874

 

 

222 Getter

-

-

-

-

 

 

223 Blandat

-

-

-

-

 

23 Svin

 

856

743

597

599

 

 

231 Smågrisar

155

141

109

109

 

 

232 Slaktsvin

258

220

190

190

 

 

233 Blandat

443

382

298

300

 

24 Fjäderfä

 

214

213

194

194

 

 

241 Värphöns

178

181

170

170

 

 

242 Slaktkycklingar

35

30

22

22

 

 

243 Blandat

1

2

2

2

 

25 Blandad husdjursskötsel

 

1 965

1 787

1 513

1 561

 

 

251 Mest nötkreatur

1 213

1 093

911

928

 

 

252 Mest får och getter

482

504

452

481

 

 

253 Mest svin

219

164

130

132

 

 

254 Mest fjäderfä

51

26

20

20

 

 

 

 

 

 

 

3 Blandat jordbruk

 

 

5 715

5 378

5 047

5 048

 

31 Blandat jordbruk, mest växtodling

 

2 153

2 095

1 937

1 937

 

 

311 Jordbruksväxter

2 076

1 993

1 860

1 860

 

 

312 Köks-, prydnads- och planskoleväxter

42

60

52

52

 

 

313 Frukt och bär

35

42

25

25

 

32 Blandat jordbruk, mest husdjur

 

3 562

3 283

3 110

3 111

 

 

321 Nötkreatur

2 419

2 196

1 996

1 996

 

 

322 Får och getter

721

730

819

820

 

 

323 Svin

349

292

214

214

 

 

324 Fjäderfä

73

65

81

81

 

 

 

 

 

 

 

9 Småbruk

 

 

24 928

24 781

22 698

25 046

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga

 

 

75 808

72 609

68 150

71 091