Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åker 2010

10. Number of holdings by type of farming in 2010, by size of arable land

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark i hektar

Jordbruks-

Trädgårds-

Blandad

Mjölkkor

Nötkreatur

Svin

 

växter

växter

växtodling

 

övrigt

 

 

(11)

(12+13)

 

(211)

(212+213)

(23)

- 2,0

-

458

3

47

378

105

2,1 - 5,0

12

161

49

4

637

7

5,1 - 10,0

373

164

79

34

1 529

14

10,1 - 20,0

5 979

145

84

222

2 416

34

20,1 - 30,0

3 204

41

51

354

1 547

38

30,1 - 50,0

3 301

49

63

923

1 722

67

50,1 - 100,0

3 066

42

121

1 930

1 521

137

100,1 -

2 661

51

153

1 518

677

197

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

18 596

1 111

603

5 032

10 427

599

2010, med tidigare LBR-definition

18 596

1 110

603

5 007

10 055

597

2007

17 765

1 315

769

6 300

10 934

743

2005

18 779

1 313

751

7 542

11 356

856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark i hektar

Övriga

Blandad

Blandat jordbruk

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

 

husdjur

husdjursskötsel

mest växtodling

mest husdjur

 

 

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(900)

 

- 2,0

289

58

4

4

2 439

3 785

2,1 - 5,0

775

159

17

41

9 739

11 601

5,1 - 10,0

926

279

184

387

9 974

13 943

10,1 - 20,0

586

320

341

569

2 312

13 008

20,1 - 30,0

201

170

257

388

352

6 603

30,1 - 50,0

150

211

320

510

174

7 490

50,1 - 100,0

94

214

382

644

54

8 205

100,1 -

47

150

432

568

2

6 456

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

3 068

1 561

1 937

3 111

25 046

71 091

2010, med tidigare LBR-definition

2 924

1 513

1 937

3 110

22 698

68 150

2007

2 837

1 787

2 095

3 283

24 781

72 609

2005

2 603

1 965

2 153

3 562

24 928

75 808