Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Antal företag efter driftsinriktning och län 2010. Detaljtyp inom växtodling

11. Number of holdings by detailed type of farming within crop production and county in 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

Jordbruksväxter

Köks- prydnads- och planskoleväxter

 

Spannmål

Vall utöver

Mycket

Mycket

Blandat

Köksväxter

Plantskoleväxter

 

m.m.

eget behov

potatis

sockerbetor

 

på friland

m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(211)

(115)

(121)

(122)

Stockholms

211

349

4

-

162

5

2

Uppsala

698

338

14

-

290

4

1

Södermanlands

364

262

4

-

192

2

5

Östergötlands

578

284

59

-

223

10

3

Jönköpings

23

216

8

-

86

7

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

16

166

5

-

52

4

-

Kalmar

137

231

13

-

144

2

1

Gotlands

160

115

21

-

91

15

3

Blekinge

40

68

57

-

64

6

1

Skåne

1 254

520

269

226

820

57

22

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

310

239

78

-

220

17

5

Västra Götalands

1 739

1 128

120

-

755

18

10

Värmlands

155

455

27

-

152

1

3

Örebro

385

246

22

-

167

7

1

Västmanlands

455

223

1

-

182

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

111

259

40

-

143

5

3

Gävleborgs

95

323

21

-

179

2

3

Västernorrlands

7

314

8

-

45

4

2

Jämtlands

1

197

14

-

29

1

-

Västerbottens

42

391

31

-

124

5

4

Norrbottens

17

227

34

-

51

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

6 798

6 551

850

226

4 171

178

79

2010, med tidigare LBR-definition

6 798

6 551

850

226

4 171

178

79

2007

7 112

5 661

838

370

3 784

214

129

2005

8 552

4 732

993

582

3 950

167

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

Köks- prydnads- och planskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter i

Prydnads-

Blandat

Frukt och bär

Mest jord-

Mest köks-, pryd-

Mest frukt och bär

 

växthus

växter i växthus

 

 

bruksväxter

nads och plantskoleväxter

 

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

Stockholms

28

11

5

9

7

6

2

Uppsala

6

4

4

3

6

5

5

Södermanlands

8

3

2

2

9

5

6

Östergötlands

16

12

5

7

16

16

7

Jönköpings

6

3

1

14

5

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

4

5

1

7

3

4

3

Kalmar

5

4

2

13

17

9

16

Gotlands

3

1

3

3

13

28

3

Blekinge

8

3

2

27

14

7

15

Skåne

76

33

13

173

90

72

34

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

15

12

-

15

20

12

2

Västra Götalands

28

21

8

32

23

21

14

Värmlands

5

4

5

2

8

2

3

Örebro

10

2

5

6

5

8

1

Västmanlands

7

4

1

4

4

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

10

6

-

2

2

3

3

Gävleborgs

10

7

2

6

7

5

3

Västernorrlands

9

8

-

7

1

3

4

Jämtlands

1

3

-

11

2

5

4

Västerbottens

5

3

4

12

2

2

2

Norrbottens

7

3

2

15

-

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

267

152

65

370

254

217

132

2010, med tidigare LBR-definition

267

151

65

370

254

217

132

2007

190

258

77

447

347

277

145

2005

216

217

230

387

327

283

141