Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Antal företag efter driftsinriktning och län 2010. Detaljtyp inom husdjursskötsel

12. Number of holdings by detailed type of farming within animal husbandry in 2010, by county

 

 

 

 

 

 

 

Län

Nötkreatur

Får och getter

 

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

Stockholms

62

120

7

79

-

-

Uppsala

178

200

20

81

-

-

Södermanlands

143

165

12

84

-

-

Östergötlands

321

477

25

178

-

-

Jönköpings

517

1 214

18

200

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

212

761

14

129

-

-

Kalmar

444

717

37

205

-

-

Gotlands

185

121

45

161

-

-

Blekinge

72

366

8

86

-

-

Skåne

417

1 317

37

247

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

293

500

16

107

-

-

Västra Götalands

911

1 832

71

512

-

-

Värmlands

129

419

9

118

-

-

Örebro

93

206

7

95

-

-

Västmanlands

51

90

5

32

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

115

301

7

124

-

-

Gävleborgs

176

354

15

132

-

-

Västernorrlands

145

341

4

69

-

-

Jämtlands

173

269

4

81

-

-

Västerbottens

273

195

4

75

-

-

Norrbottens

122

95

2

79

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

5 032

10 060

367

2 874

-

-

2010, med tidigare LBR-definition

5 007

9 688

367

2 730

-

-

2007

6 300

10 435

499

2 624

-

-

2005

7 542

10 742

614

2 389

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

Svin

Fjäderfä

 

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

Stockholms

1

1

1

3

-

-

Uppsala

6

4

8

1

-

-

Södermanlands

2

6

10

8

1

-

Östergötlands

5

12

24

33

-

-

Jönköpings

4

1

2

2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2

2

5

5

2

-

Kalmar

3

5

17

12

2

-

Gotlands

3

7

9

6

-

-

Blekinge

1

2

5

4

6

-

Skåne

31

26

91

23

7

-

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

12

28

51

17

3

2

Västra Götalands

28

48

35

28

1

-

Värmlands

3

12

4

-

-

-

Örebro

3

9

6

7

-

-

Västmanlands

1

11

10

4

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2

1

3

3

-

-

Gävleborgs

-

3

2

4

-

-

Västernorrlands

1

2

2

5

-

-

Jämtlands

-

-

2

1

-

-

Västerbottens

1

8

8

4

-

-

Norrbottens

-

2

5

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

109

190

300

170

22

2

2010, med tidigare LBR-definition

109

190

298

170

22

2

2007

141

220

382

181

30

2

2005

155

258

443

178

35

1