Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2010. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

14. Number of holdings by detailed type of farming within crop production and animal husbandry in 2010, by production areas

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Jordbruksväxter

Köks- prydnads- och planskoleväxter

 

Spannmål

Vall utöver

Mycket

Mycket

Blandat

Köksväxter

Plantskoleväxter

 

m.m.

eget behov

potatis

sockerbetor

 

på friland

m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(211)

(115)

(121)

(122)

Götalands södra slättbygder

1 124

201

186

194

621

50

19

Götalands mellanbygder

560

451

231

32

461

36

9

Götalands norra slättbygder

2 025

529

154

-

554

23

9

Svealands slättbygder

2 178

1 451

57

-

1 013

14

13

Götalands skogsbygder

486

1 598

55

-

756

25

14

Mellersta Sveriges skogsbygder

297

896

51

-

370

11

5

Nedre Norrland

69

780

49

-

217

8

5

Övre Norrland

59

645

67

-

179

11

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

6 798

6 551

850

226

4 171

178

79

2010, med tidigare LBR-definition

6 798

6 551

850

226

4 171

178

79

2007

7 112

5 661

838

370

3 784

214

129

2005

8 552

4 732

993

582

3 950

167

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Köks- prydnads- och planskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter i

Prydnads-

Blandat

Frukt och bär

Mest jord-

Mest köks-, pryd-

Mest frukt och bär

 

växthus

växter i växthus

 

 

bruksväxter

nads och plantskoleväxter

 

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

Götalands södra slättbygder

65

30

8

55

78

53

15

Götalands mellanbygder

23

14

11

137

59

65

49

Götalands norra slättbygder

14

15

5

18

22

28

12

Svealands slättbygder

59

25

20

24

33

22

16

Götalands skogsbygder

53

29

10

78

36

22

15

Mellersta Sveriges skogsbygder

20

16

4

8

15

9

9

Nedre Norrland

21

16

1

23

9

13

10

Övre Norrland

12

7

6

27

2

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

267

152

65

370

254

217

132

2010, med tidigare LBR-definition

267

151

65

370

254

217

132

2007

190

258

77

447

347

277

145

2005

216

217

230

387

327

283

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Nötkreatur

Får och getter

 

 

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

 

Götalands södra slättbygder

240

298

25

76

-

-

 

Götalands mellanbygder

649

802

97

358

-

-

 

Götalands norra slättbygder

543

586

61

192

-

-

 

Svealands slättbygder

527

743

54

334

-

-

 

Götalands skogsbygder

1 853

5 432

85

1 137

-

-

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

312

835

17

298

-

-

 

Nedre Norrland

475

994

22

286

-

-

 

Övre Norrland

433

370

6

193

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

5 032

10 060

367

2 874

-

-

 

2010, med tidigare LBR-definition

5 007

9 688

367

2 730

-

-

 

2007

6 300

10 435

499

2 624

-

-

 

2005

7 542

10 742

614

2 389

-

-