Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2010. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

15. Number of holdings by detailed type of farming within animal husbandry, mixed farming and small farming in 2010, by production areas

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Svin

Fjäderfä

 

 

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

 

Götalands södra slättbygder

20

35

88

26

6

2

 

Götalands mellanbygder

19

22

53

18

8

-

 

Götalands norra slättbygder

24

49

52

46

1

-

 

Svealands slättbygder

15

39

34

18

1

-

 

Götalands skogsbygder

24

23

44

35

6

-

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

5

7

10

14

-

-

 

Nedre Norrland

1

5

6

9

-

-

 

Övre Norrland

1

10

13

4

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

109

190

300

170

22

2

 

2010, med tidigare LBR-definition

109

190

298

170

22

2

 

2007

141

220

382

181

30

2

 

2005

155

258

443

178

35

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest nötkreatur

Mest får och

Mest svin

Mest fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads-

Frukt och bär

 

 

getter

 

 

 

plantskoleväxter

 

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

Götalands södra slättbygder

56

10

26

2

183

3

-

Götalands mellanbygder

113

63

33

4

269

19

10

Götalands norra slättbygder

70

29

21

3

292

6

3

Svealands slättbygder

131

86

19

2

478

4

4

Götalands skogsbygder

329

159

24

6

303

10

6

Mellersta Sveriges skogsbygder

97

63

3

1

194

4

-

Nedre Norrland

94

52

3

1

89

3

2

Övre Norrland

38

19

3

1

52

3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

928

481

132

20

1 860

52

25

2010, med tidigare LBR-definition

911

452

130

20

1 860

52

25

2007

1 093

504

164

26

1993

60

42

2005

1 213

482

219

51

2076

42

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

 

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

Götalands södra slättbygder

151

28

68

7

1 169

5 218

 

Götalands mellanbygder

333

85

43

16

1 655

6 807

 

Götalands norra slättbygder

292

74

50

24

2 373

8 199

 

Svealands slättbygder

416

199

26

18

3 403

11 476

 

Götalands skogsbygder

429

191

20

12

8 188

21 493

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

209

116

-

3

3 253

7 152

 

Nedre Norrland

108

72

2

1

2 814

6 260

 

Övre Norrland

58

55

5

-

2 191

4 486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

1 996

820

214

81

25 046

71 091

 

2010, med tidigare LBR-definition

1 996

819

214

81

22 698

68 150

 

2007

2 196

730

292

65

24 781

72 609

 

2005

2 419

721

349

73

24 928

75 808