Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp jordbruksmark 2010. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel[1]

16. Number of holdings by detailed type of farming within crop production and animal husbandry in 2010, by size of agricultural land

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksgrupp i

Jordbruksväxter

Köks- prydnads- och planskoleväxter

hektar

Spannmål

Vall utöver

Mycket

Mycket

Blandat

Köksväxter

Plantskoleväxter

 

m.m.

eget behov

potatis

sockerbetor

 

på friland

m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(211)

(115)

(121)

(122)

- 2,0

-

-

-

-

-

20

9

2,1 - 5,0

-

-

12

-

-

28

11

5,1 - 10,0

50

74

38

8

100

33

20

10,1 - 20,0

997

3 208

120

41

923

24

12

20,1 - 30,0

937

1 666

96

30

701

12

6

30,1 - 50,0

1 336

1 063

143

57

940

17

8

50,1 - 100,0

1 712

452

199

55

833

16

4

100,1 -

1 766

88

242

35

674

28

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

6 798

6 551

850

226

4 171

178

79

2010, med tidigare LBR-definition

6 798

6 551

850

226

4 171

178

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksgrupp i

Köks- prydnads- och planskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

hektar

Köksväxter i

Prydnads-

Blandat

Frukt och bär

Mest jord-

Mest köks-, pryd-

Mest frukt och bär

 

växthus

växter i växthus

 

 

bruksväxter

nads och plantskoleväxter

 

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

- 2,0

230

128

17

34

-

2

1

2,1 - 5,0

17

8

14

73

5

22

13

5,1 - 10,0

8

8

14

99

28

29

20

10,1 - 20,0

6

4

11

86

39

28

19

20,1 - 30,0

2

-

3

23

17

13

15

30,1 - 50,0

-

3

1

25

24

21

18

50,1 - 100,0

2

1

2

18

58

41

25

100,1 -

2

-

3

12

83

61

21

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

267

152

65

370

254

217

132

2010, med tidigare LBR-definition

267

151

65

370

254

217

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksgrupp i

Nötkreatur

Får och getter

 

hektar

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

 

- 2,0

42

243

-

61

-

-

 

2,1 - 5,0

3

146

-

245

-

-

 

5,1 - 10,0

11

971

-

984

-

-

 

10,1 - 20,0

130

2 141

3

826

-

-

 

20,1 - 30,0

248

1 626

4

316

-

-

 

30,1 - 50,0

675

2 044

29

227

-

-

 

50,1 - 100,0

1 880

1 921

116

144

-

-

 

100,1 -

2 043

968

215

71

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

5 032

10 060

367

2 874

-

-

 

2010, med tidigare LBR-definition

5 007

9 688

367

2 730

-

-

 


 [1] Varibeln har tidigare inte redovisats på storleksgrupp jordbruksmark varför siffror från tidigare år inte är inkluderade i tabellen