Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp jordbruksmark 2010. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk[1]

17. Number of holdings by detailed type of farming within animal husbandry, mixed farming and small farming in 2010, by size of agricultural land

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Svin

Fjäderfä

 

hektar

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

 

- 2,0

34

34

31

74

13

1

 

2,1 - 5,0

1

-

3

11

-

-

 

5,1 - 10,0

7

6

4

4

2

-

 

10,1 - 20,0

6

9

20

13

-

-

 

20,1 - 30,0

11

6

19

9

3

-

 

30,1 - 50,0

14

23

32

20

-

-

 

50,1 - 100,0

17

39

78

15

1

1

 

100,1 -

19

73

113

24

3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

109

190

300

170

22

2

 

2010, med tidigare LBR-definition

109

190

298

170

22

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

hektar

Mest nötkreatur

Mest får och

Mest svin

Mest fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads-

Frukt och bär

 

 

getter

 

 

 

plantskoleväxter

 

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

- 2,0

8

9

2

1

-

1

-

2,1 - 5,0

20

37

-

1

1

5

3

5,1 - 10,0

105

125

6

1

118

13

4

10,1 - 20,0

179

127

13

2

336

5

2

20,1 - 30,0

123

61

14

3

232

3

-

30,1 - 50,0

160

40

14

-

309

7

5

50,1 - 100,0

196

55

30

4

396

5

10

100,1 -

137

27

53

8

468

13

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

928

481

132

20

1 860

52

25

2010, med tidigare LBR-definition

911

452

130

20

1 860

52

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

hektar

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

- 2,0

2

-

-

-

218

1 215

 

2,1 - 5,0

2

13

2

2

7 209

7 907

 

5,1 - 10,0

69

199

7

7

12 326

15 498

 

10,1 - 20,0

229

323

15

2

4 310

14 209

 

20,1 - 30,0

222

113

10

3

604

7 151

 

30,1 - 50,0

401

96

20

9

262

8 043

 

50,1 - 100,0

555

57

45

11

100

9 094

 

100,1 -

516

19

115

47

17

7 974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

1 996

820

214

81

25 046

71 091

 

2010, med tidigare LBR-definition

1 996

819

214

81

22 698

68 150

 


 [1] Varibeln har tidigare inte redovisats på storleksgrupp jordbruksmark varför siffror från tidigare år inte är inkluderade i tabellen