Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp åkermark år 2010. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

19. Number of holdings by detailed type of farming within animal husbandry, mixed farming and small farming in 2010, by size of arable land

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark i hektar

Svin

Fjäderfä

 

 

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

 

- 2,0

34

37

34

80

13

1

 

2,1 - 5,0

2

-

5

11

1

-

 

5,1 - 10,0

7

4

3

5

3

-

 

10,1 - 20,0

8

9

17

10

-

-

 

20,1 - 30,0

10

8

20

8

1

-

 

30,1 - 50,0

13

20

34

18

-

-

 

50,1 - 100,0

18

40

79

14

1

1

 

100,1 -

17

72

108

24

3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

109

190

300

170

22

2

 

2010, med tidigare LBR-definition

109

190

298

170

22

2

 

2007

141

220

382

181

30

2

 

2005

155

258

443

178

35

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark i hektar

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest nötkreatur

Mest får och

Mest svin

Mest fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads-

Frukt och bär

 

 

getter

 

 

 

plantskoleväxter

 

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

- 2,0

20

34

3

1

-

4

-

2,1 - 5,0

65

93

-

1

2

8

7

5,1 - 10,0

141

129

7

2

175

8

1

10,1 - 20,0

202

99

16

3

335

5

1

20,1 - 30,0

115

40

14

1

250

6

1

30,1 - 50,0

153

42

15

1

308

4

8

50,1 - 100,0

143

33

32

6

372

4

6

100,1 -

89

11

45

5

418

13

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

928

481

132

20

1 860

52

25

2010, med tidigare LBR-definition

911

452

130

20

1 860

52

25

2007

1 093

504

164

26

1993

60

42

2005

1 213

482

219

51

2076

42

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark i hektar

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

 

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

- 2,0

2

2

-

-

2 439

3 785

 

2,1 - 5,0

11

23

2

5

9 739

11 601

 

5,1 - 10,0

101

272

9

5

9 974

13 943

 

10,1 - 20,0

262

291

14

2

2 312

13 008

 

20,1 - 30,0

262

113

11

2

352

6 603

 

30,1 - 50,0

413

68

20

9

174

7 490

 

50,1 - 100,0

548

38

45

13

54

8 205

 

100,1 -

397

13

113

45

2

6 456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

1 996

820

214

81

25 046

71 091

 

2010, med tidigare LBR-definition

1 996

819

214

81

22 698

68 150

 

2007

2 196

730

292

65

24 781

72 609

 

2005

2 419

721

349

73

24 928

75 808