Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning år 2005, 2007 och 2010 i 1000 timmar

2. Standardized man-hours (in 1000 h) by type of farming in 2005, 2007 and 2010

Huvudtyp

Bastyp

Detaljtyp

2005

2007

2010, gammal definition

2010, ny definition

1 Växtodling

 

 

30 518

29 204

29 021

29 022

 

11 Jordbruksväxter

 

20 835

19 775

21 267

21 267

 

 

111 Spannmål m.m.

10 288

9 349

9 607

9 607

 

 

112 Vall utöver eget behov

2 626

3 167

3 730

3 730

 

 

113 Mycket potatis

2 443

2 162

2 239

2 239

 

 

114 Mycket sockerbetor

891

569

340

340

 

 

115 Blandat

4 586

4 528

5 351

5 351

 

12 Köks- prydnads- och plantskoleväxter

 

5 385

5 048

4 020

4 020

 

 

121 Köksväxter på friland

759

1 216

1 062

1 062

 

 

122 Plantskoleväxter m.m. på friland

772

1 025

561

561

 

 

123 Köksväxter i växthus

1 562

1 396

1 102

1 102

 

 

124 Prydnadsväxter i växthus

1 542

1 200

923

923

 

 

125 Blandat

750

209

371

371

 

13 Frukt och bär

 

1 290

1 282

1 224

1 225

 

14 Blandad växtodling

 

3 009

3 099

2 510

2 510

 

 

141 Mest jordbruksväxter

1 110

1 285

933

933

 

 

142 Mest köks-, prydnads och plantskoleväxter

1 276

1 231

1 008

1 008

 

 

143 Mest frukt och bär

623

583

570

570

 

 

 

 

 

 

 

2 Husdjursskötsel

 

 

57 678

53 844

49 305

49 695

 

21 Nötkreatur

 

47 112

43 715

39 818

40 108

 

 

211 Mjölkkor

30 376

27 101

24 022

24 077

 

 

212 Köttdjur

14 165

14 345

14 000

14 236

 

 

213 Blandat

2 571

2 268

1 795

1 795

 

22 Får och getter

 

1 964

2 197

2 342

2 410

 

 

221 Får

1 964

2 197

2 342

2 410

 

 

222 Getter

-

-

-

-

 

 

223 Blandat

-

-

-

-

 

23 Svin

 

3 187

2 935

2 707

2 709

 

 

231 Smågrisar

639

605

524

524

 

 

232 Slaktsvin

800

730

672

672

 

 

233 Blandat

1 748

1 600

1 511

1 513

 

24 Fjäderfä

 

1 227

1 272

1 399

1 399

 

 

241 Värphöns

1 074

1 144

1 299

1 299

 

 

242 Slaktkycklingar

151

119

93

93

 

 

243 Blandat

1

9

8

8

 

25 Blandad husdjursskötsel

 

4 187

3 725

3 039

3 070

 

 

251 Mest nötkreatur

2 618

2 355

1 863

1 876

 

 

252 Mest får och getter

573

606

545

561

 

 

253 Mest svin

778

605

536

538

 

 

254 Mest fjäderfä

219

159

94

94

 

 

 

 

 

 

 

3 Blandat jordbruk

 

 

11 898

11 067

10 295

10 296

 

31 Blandat jordbruk, mest växtodling

 

4 547

4 353

3 948

3 948

 

 

311 Jordbruksväxter

4 220

3 985

3 585

3 585

 

 

312 Köks-, prydnads- och planskoleväxter

176

191

228

228

 

 

313 Frukt och bär

151

177

135

135

 

32 Blandat jordbruk, mest husdjur

 

7 350

6 714

6 348

6 348

 

 

321 Nötkreatur

5 165

4 740

4 400

4 400

 

 

322 Får och getter

673

649

729

729

 

 

323 Svin

1 159

1 019

796

796

 

 

324 Fjäderfä

354

306

423

423

 

 

 

 

 

 

 

9 Småbruk

 

 

6 083

5 989

5 737

6 022

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga

 

 

106 177

100 103

94 358

95 035