Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och län 2010 i 1000 timmar

20. Standardized man hours 2010 by type of farming and county, in 1000 hours

 

 

 

 

 

 

 

Län

Jordbruksväxter

Trädgårdsväxter

Blandad växtodling

Mjölkkor

Nötkreatur

Svin

 

 

 

 

 

övrigt

 

 

(11)

(12+13)

(14)

(211)

(212+213)

(23)

Stockholms

776

224

23

274

201

13

Uppsala

1 647

53

37

818

397

70

Södermanlands

1 008

111

45

720

378

120

Östergötlands

1 726

239

213

1 682

915

255

Jönköpings

227

104

10

2 245

1 665

25

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

151

34

8

929

987

29

Kalmar

498

175

222

2 525

1 234

123

Gotlands

444

138

203

980

456

93

Blekinge

255

234

217

290

439

33

Skåne

5 369

2 324

1 087

2 210

2 010

649

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

883

489

131

1 608

734

334

Västra Götalands

3 793

455

160

4 218

2 871

525

Värmlands

646

70

30

580

755

92

Örebro

915

53

38

468

328

104

Västmanlands

988

93

6

294

160

123

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

466

62

22

481

472

22

Gävleborgs

429

98

21

712

612

11

Västernorrlands

229

105

13

622

526

14

Jämtlands

153

33

8

718

411

4

Västerbottens

405

93

5

1 175

322

42

Norrbottens

258

58

11

528

156

28

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

21 267

5 245

2 510

24 077

16 031

2 709

2010, med tidigare LBR-definition

21 267

5 244

2 510

24 022

15 795

2 707

2007

19 776

6 328

3 101

27 102

16 616

2 937

2005

20 835

6 675

3 009

30 376

16 736

3 187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

Övriga

Blandad

Blandat jordbruk

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

 

husdjur

husdjursskötsel

mest växtodling

mest husdjur

 

 

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(900)

 

Stockholms

75

134

162

210

161

2 253

Uppsala

66

108

303

296

190

3 986

Södermanlands

154

114

196

313

145

3 302

Östergötlands

380

209

318

532

199

6 668

Jönköpings

156

102

43

88

295

4 960

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

134

90

30

60

234

2 687

Kalmar

315

228

199

424

238

6 182

Gotlands

246

243

212

401

63

3 479

Blekinge

106

95

115

169

104

2 059

Skåne

487

432

920

1 142

619

17 250

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

261

242

208

375

279

5 545

Västra Götalands

589

455

588

1 148

1 285

16 086

Värmlands

96

99

122

226

447

3 161

Örebro

141

121

139

314

216

2 839

Västmanlands

76

39

107

163

114

2 164

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

105

92

103

130

213

2 169

Gävleborgs

121

99

69

138

244

2 555

Västernorrlands

83

59

34

63

289

2 038

Jämtlands

71

39

15

35

210

1 697

Västerbottens

81

62

44

79

318

2 625

Norrbottens

65

7

21

42

159

1 332

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

3 809

3 070

3 948

6 348

6 022

95 035

2010, med tidigare LBR-definition

3 741

3 039

3 948

6 348

5 737

94 358

2007

3 471

3 728

4 355

6 717

5 989

100 103

2005

3 191

4 187

4 547

7 350

6 083

106 177