Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och produktionsområde år 2010 i 1000 timmar

21. Standardized man hours (1000 h) by type of farming and production area in 2010

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Jordbruks-

Trädgårds-

Blandad

Mjölkkor

Nötkreatur

Svin

 

växter

växter

växtodling

 

övrigt

 

 

(11)

(12+13)

 

(211)

(212+213)

(23)

Götalands södra slättbygder

4 287

1 764

795

1 462

547

585

Götalands mellanbygder

2 397

1 226

979

3 704

1 778

463

Götalands norra slättbygder

4 309

406

299

2 823

1 287

668

Svealands slättbygder

5 503

562

160

2 594

1 525

478

Götalands skogsbygder

2 084

760

150

8 271

7 394

317

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 255

157

73

1 405

1 353

97

Nedre Norrland

747

215

38

1 990

1 565

29

Övre Norrland

684

153

16

1 828

582

70

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

21 267

5 245

2 510

24 077

16 031

2 709

2010, med tidigare LBR-definition

21 267

5 244

2 510

24 022

15 795

2 707

2007

19 773

6 329

3 101

27 101

16 612

2 935

2005

20 835

6 675

3 009

30 376

16 736

3 187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Övriga

Blandad

Blandat jordbruk

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

 

husdjur

husdjursskötsel

mest växtodling

mest husdjur

 

 

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(900)

 

Götalands södra slättbygder

384

284

531

714

282

11 636

Götalands mellanbygder

617

600

896

1 403

387

14 451

Götalands norra slättbygder

477

297

671

1 164

555

12 955

Svealands slättbygder

443

492

932

1 304

817

14 811

Götalands skogsbygder

1 128

857

471

962

1 946

24 341

Mellersta Sveriges skogsbygder

316

241

257

468

786

6 409

Nedre Norrland

271

211

123

204

710

6 103

Övre Norrland

173

87

68

131

537

4 328

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

3 809

3 070

3 948

6 348

6 022

95 035

2010, med tidigare LBR-definition

3 741

3 039

3 948

6 348

5 737

94 358

2007

3 470

3 726

4 352

6 714

5 989

100 103

2005

3 191

4 187

4 547

7 350

6 083

106 177