Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och storleksgrupp jordbruksmark 2010 i 1000 timmar[1]

22. Standardized man hours (1000 h) by type of farming in 2010 and size of agricultural land

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark

Jordbruks-

Trädgårds-

Blandad

Mjölkkor

Nötkreatur

Svin

hektar

växter

växter

växtodling

 

övrigt

 

 

(11)

(12+13)

 

(211)

(212+213)

(23)

- 2,0

-

1 792

4

154

166

441

2,1 - 5,0

7

253

30

6

93

12

5,1 - 10,0

132

365

72

14

628

40

10,1 - 20,0

2 701

493

111

270

1 906

64

20,1 - 30,0

2 318

225

98

593

1 898

89

30,1 - 50,0

3 334

260

207

1 990

3 035

210

50,1 - 100,0

4 739

385

592

7 321

4 098

511

100,1 -

8 036

1 473

1 396

13 728

4 206

1 343

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

21 267

5 245

2 510

24 077

16 031

2 709

2010, med tidigare LBR-definition

21 267

5 244

2 510

24 022

15 795

2 707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark

Övriga

Blandad

Blandat jordbruk

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

hektar

husdjur

husdjursskötsel

mest växtodling

mest husdjur

 

 

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(900)

 

- 2,0

701

16

1

3

62

3 339

2,1 - 5,0

150

36

6

11

1 479

2 084

5,1 - 10,0

547

168

74

154

3 072

5 265

10,1 - 20,0

709

332

229

418

1 182

8 415

20,1 - 30,0

360

265

228

365

146

6 585

30,1 - 50,0

422

369

470

778

56

11 131

50,1 - 100,0

388

696

892

1 476

23

21 121

100,1 -

532

1 188

2 048

3 144

2

37 096

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

3 809

3 070

3 948

6 348

6 022

95 035

2010, med tidigare LBR-definition

3 741

3 039

3 948

6 348

5 737

94 358


 

 [1] Varibeln har tidigare inte redovisats på storleksgrupp jordbruksmark varför siffror från tidigare år inte är inkluderade i tabellen