Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och storleksgrupp åkermark 2010

23. Standardized man hours (1000 h), by type of farming and size of arable land 2010

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark i hektar

Jordbruks-

Trädgårds-

Blandad

Mjölkkor

Nötkreatur

Svin

 

växter

växter

växtodling

 

övrigt

 

 

(11)

(12+13)

 

(211)

(212+213)

(23)

- 2,0

-

1 827

4

185

253

459

2,1 - 5,0

7

255

36

14

403

16

5,1 - 10,0

178

347

75

66

1 190

38

10,1 - 20,0

3 082

534

120

487

2 599

58

20,1 - 30,0

2 273

196

112

964

2 140

98

30,1 - 50,0

3 273

247

219

2 969

2 964

200

50,1 - 100,0

4 667

394

615

8 237

3 564

544

100,1 -

7 787

1 445

1 330

11 155

2 918

1 297

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

21 267

5 245

2 510

24 077

16 031

2 709

2010, med tidigare LBR-definition

21 267

5 244

2 510

24 022

15 795

2 707

2007

19 773

6 329

3 101

27 101

16 612

2 935

2005

20 835

6 675

3 009

30 376

16 736

3 187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark i hektar

Övriga

Blandad

Blandat jordbruk

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

 

husdjur

husdjursskötsel

mest växtodling

mest husdjur

 

 

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(900)

 

- 2,0

802

45

3

4

305

3 886

2,1 - 5,0

425

108

12

22

2 043

3 342

5,1 - 10,0

608

230

96

217

2 860

5 905

10,1 - 20,0

630

398

240

459

676

9 283

20,1 - 30,0

296

273

278

459

82

7 169

30,1 - 50,0

343

435

509

839

41

12 038

50,1 - 100,0

296

648

885

1 580

15

21 444

100,1 -

410

933

1 924

2 768

1

31 967

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

3 809

3 070

3 948

6 348

6 022

95 035

2010, med tidigare LBR-definition

3 741

3 039

3 948

6 348

5 737

94 358

2007

3 470

3 726

4 352

6 714

5 989

100 103

2005

3 191

4 187

4 547

7 350

6 083

106 177