Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och län 2010. Detaljtyp inom växtodling

24. Standardized man hours by detailed type of farming within crop production 2010, by county

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

Jordbruksväxter

Köks- prydnads- och planskoleväxter

 

Spannmål

Vall utöver

Mycket

Mycket

Blandat

Köksväxter

Plantskoleväxter

 

m.m.

eget behov

potatis

sockerbetor

 

på friland

m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(211)

(115)

(121)

(122)

Stockholms

353

213

14

-

196

9

19

Uppsala

1 062

203

38

-

345

7

4

Södermanlands

593

165

10

-

241

24

29

Östergötlands

1 009

174

203

-

341

93

19

Jönköpings

25

115

18

-

69

29

22

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

14

87

9

-

40

4

-

Kalmar

175

130

32

-

161

9

1

Gotlands

220

71

58

-

96

96

5

Blekinge

41

37

121

-

57

22

3

Skåne

2 156

286

797

340

1 789

581

181

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

321

132

209

-

222

70

120

Västra Götalands

2 098

611

342

-

742

59

64

Värmlands

169

265

47

-

164

2

8

Örebro

523

147

61

-

184

13

2

Västmanlands

641

134

3

-

210

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

96

149

96

-

125

11

11

Gävleborgs

72

177

34

-

147

4

42

Västernorrlands

4

172

14

-

39

6

3

Jämtlands

0

110

19

-

23

1

-

Västerbottens

25

222

45

-

113

8

15

Norrbottens

11

132

67

-

47

7

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

9 607

3 730

2 239

340

5 351

1 062

561

2010, med tidigare LBR-definition

9 607

3 730

2 239

340

5 351

1 062

561

2007

9 349

3 170

2 164

568

4 530

1 217

1 027

2005

10 288

2 626

2 443

891

4 586

759

772

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

Köks- prydnads- och planskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter i

Prydnads-

Blandat

Frukt och bär

Mest jord-

Mest köks-, pryd-

Mest frukt och bär

 

växthus

växter i växthus

 

 

bruksväxter

nads och plantskoleväxter

 

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

Stockholms

95

73

13

14

14

6

2

Uppsala

9

12

15

6

6

6

24

Södermanlands

13

34

5

6

19

12

14

Östergötlands

37

55

12

22

82

100

31

Jönköpings

7

12

1

33

10

0

-

Kronobergs

12

6

1

11

2

4

2

Kalmar

11

7

3

144

69

46

106

Gotlands

8

1

27

2

38

152

13

Blekinge

117

6

4

83

56

64

98

Skåne

442

336

229

556

478

425

184

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

92

101

-

107

70

57

4

Västra Götalands

73

129

24

106

35

79

47

Värmlands

12

15

15

18

16

5

9

Örebro

15

5

9

9

12

25

1

Västmanlands

18

51

1

9

5

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

19

9

-

13

5

4

12

Gävleborgs

21

16

3

13

12

5

4

Västernorrlands

52

35

-

9

1

7

5

Jämtlands

1

6

-

26

1

4

3

Västerbottens

37

9

7

16

2

2

1

Norrbottens

10

8

3

23

-

4

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

1 102

923

371

1 225

933

1 008

570

2010, med tidigare LBR-definition

1 102

923

371

1 224

933

1 008

570

2007

1 397

1 204

210

1 283

1 285

1 231

582

2005

1 562

1 542

750

1 290

1 110

1 276

623