Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och län 2010. Detaljtyp inom husdjursskötsel

25. Standardized man hours (1000 h) by detailed type of farming within animal husbandry 2010, by county

 

 

 

 

 

 

 

Län

Nötkreatur

Får och getter

 

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

Stockholms

274

165

37

62

-

-

Uppsala

818

298

99

62

-

-

Södermanlands

720

312

66

88

-

-

Östergötlands

1 682

785

130

174

-

-

Jönköpings

2 245

1 579

87

144

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

929

936

51

99

-

-

Kalmar

2 525

1 021

214

168

-

-

Gotlands

980

229

227

200

-

-

Blekinge

290

405

35

65

-

-

Skåne

2 210

1 818

192

213

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 608

644

90

93

-

-

Västra Götalands

4 218

2 524

347

389

-

-

Värmlands

580

721

34

96

-

-

Örebro

468

301

27

86

-

-

Västmanlands

294

138

21

35

-

-

 

 

 

 

 

-

-

Dalarnas

481

447

25

93

-

-

Gävleborgs

712

554

57

106

-

-

Västernorrlands

622

509

17

51

-

-

Jämtlands

718

395

16

67

-

-

Västerbottens

1 175

306

16

55

-

-

Norrbottens

528

150

6

64

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

24 077

14 236

1 795

2 410

-

-

2010, med tidigare LBR-definition

24 022

14 000

1 806

2 343

-

-

2007

27 102

14 344

2 270

2 197

-

-

2005

30 376

14 165

2 571

1 964

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

Svin

Fjäderfä

 

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

Stockholms

5

5

3

12

-

-

Uppsala

15

11

43

4

-

-

Södermanlands

14

20

86

58

7

-

Östergötlands

31

64

160

206

-

-

Jönköpings

14

2

9

12

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

7

3

19

27

7

-

Kalmar

20

12

91

137

11

-

Gotlands

16

30

48

46

-

-

Blekinge

3

7

23

14

28

-

Skåne

108

101

441

240

34

-

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

43

75

216

159

2

8

Västra Götalands

174

176

175

197

3

-

Värmlands

19

50

23

-

-

-

Örebro

24

37

43

55

-

-

Västmanlands

19

49

55

42

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

5

3

14

11

-

-

Gävleborgs

-

6

5

16

-

-

Västernorrlands

2

8

4

32

-

-

Jämtlands

-

-

4

4

-

-

Västerbottens

4

12

25

26

-

-

Norrbottens

-

2

26

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

524

672

1 513

1 299

92

8

2010, med tidigare LBR-definition

524

672

1 511

1 299

92

8

2007

608

733

1 600

1 143

120

9

2005

639

800

1 748

1 074

151

1