Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och län 2010. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

26. Standardized man hours (1000 h) by detailed type of farming within animal husbandry, mixed farming and small farming in 2010, by county

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

Blandad husdjursskötel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest

Mest

Mest svin

Mest fjäderfä

Jordbruks-

Köks-, prydnads-

Frukt och bär

 

nötkreatur

får och getter

 

 

växter

plantskoleväxter

 

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

Stockholms

77

36

21

-

159

2

1

Uppsala

71

18

19

-

302

-

1

Södermanlands

62

20

28

4

191

5

1

Östergötlands

152

35

17

4

315

1

2

Jönköpings

76

20

6

-

43

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

46

22

6

17

29

1

-

Kalmar

134

46

33

15

137

50

12

Gotlands

115

73

48

6

175

37

-

Blekinge

67

17

12

-

87

9

20

Skåne

235

38

145

14

768

70

83

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

130

27

81

5

194

13

1

Västra Götalands

303

71

69

12

558

23

7

Värmlands

64

20

6

9

119

3

-

Örebro

76

24

21

1

138

1

-

Västmanlands

17

8

15

-

107

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

60

31

1

-

103

-

-

Gävleborgs

77

17

5

-

59

6

4

Västernorrlands

41

19

-

-

28

5

-

Jämtlands

24

12

-

2

11

1

3

Västerbottens

43

8

6

5

41

3

-

Norrbottens

7

-

-

-

20

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

1 876

561

538

94

3 585

228

135

2010, med tidigare LBR-definition

1 863

545

536

94

3 585

228

135

2007

2 356

608

608

161

3 986

193

177

2005

2 618

573

778

219

4 220

176

151

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

 

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

Stockholms

148

42

-

20

161

2 253

 

Uppsala

241

35

13

7

190

3 986

 

Södermanlands

202

51

14

46

145

3 302

 

Östergötlands

326

47

50

109

199

6 668

 

Jönköpings

73

10

2

4

295

4 960

 

Kronobergs

49

10

1

0

234

2 687

 

Kalmar

300

17

41

66

238

6 182

 

Gotlands

293

64

35

9

63

3 479

 

Blekinge

92

17

31

29

104

2 059

 

Skåne

795

53

257

37

619

17 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

231

21

106

17

279

5 545

 

Västra Götalands

785

139

174

50

1 285

16 086

 

Värmlands

151

44

30

0

447

3 161

 

Örebro

239

31

22

23

216

2 839

 

Västmanlands

121

28

11

2

114

2 164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

97

32

1

1

213

2 169

 

Gävleborgs

108

27

-

3

244

2 555

 

Västernorrlands

48

16

-

-

289

2 038

 

Jämtlands

27

6

1

-

210

1 697

 

Västerbottens

52

20

7

-

318

2 625

 

Norrbottens

22

20

-

-

159

1 332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

4 400

729

796

423

6 022

95 035

 

2010, med tidigare LBR-definition

4 400

729

796

423

5 732

94 358

 

2007

4 742

651

1 020

308

5 989

100 103

 

2005

5 165

673

1 159

354

6 083

106 177