Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och produktionsområde 2010 i 1000 timmar. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

27. Standardizen man hours (1000 h) by detailed type of farming within crop production and animal husbandry in 2010 and by production area

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Jordbruksväxter

Köks- prydnads- och planskoleväxter

 

Spannmål

Vall utöver

Mycket

Mycket

Blandat

Köksväxter

Plantskoleväxter

 

m.m.

eget behov

potatis

sockerbetor

 

på friland

m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(211)

(115)

(121)

(122)

Götalands södra slättbygder

1 943

112

531

307

1 395

435

266

Götalands mellanbygder

752

264

644

34

704

303

31

Götalands norra slättbygder

2 792

306

499

-

711

146

52

Svealands slättbygder

3 257

882

152

-

1 213

53

62

Götalands skogsbygder

485

857

107

-

635

75

65

Mellersta Sveriges skogsbygder

293

504

99

-

360

22

21

Nedre Norrland

49

434

93

-

170

11

42

Övre Norrland

37

370

114

-

163

19

22

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

9 607

3 730

2 239

340

5 351

1 062

561

2010, med tidigare LBR-definition

9 607

3 730

2 239

340

5 351

1 062

561

2007

9 349

3 170

2 164

568

4 530

1 217

1 027

2005

10 288

2 626

2 443

891

4 586

759

772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Köks- prydnads- och planskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

 

Köksväxter i

Prydnads-

Blandat

Frukt och bär

Mest jord-

Mest köks-, pryd-

Mest frukt och bär

 

växthus

växter i växthus

 

 

bruksväxter

nads och plantskoleväxter

 

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

Götalands södra slättbygder

372

337

84

271

412

333

49

Götalands mellanbygder

194

78

177

442

262

372

345

Götalands norra slättbygder

37

103

16

53

94

149

56

Svealands slättbygder

158

183

50

56

62

49

49

Götalands skogsbygder

190

117

22

290

62

68

20

Mellersta Sveriges skogsbygder

39

38

11

27

27

16

30

Nedre Norrland

64

49

2

47

11

15

12

Övre Norrland

47

18

9

39

2

6

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

1 102

923

371

1 225

933

1 008

570

2010, med tidigare LBR-definition

1 102

923

371

1 224

933

1 008

570

2007

1 397

1 204

210

1 283

1 285

1 231

582

2005

1 562

1 542

750

1 290

1 110

1 276

623

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Nötkreatur

Får och getter

 

 

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

 

Götalands södra slättbygder

1 462

399

148

66

-

-

 

Götalands mellanbygder

3 704

1 269

509

374

-

-

 

Götalands norra slättbygder

2 823

970

317

163

-

-

 

Svealands slättbygder

2 594

1 256

268

308

-

-

 

Götalands skogsbygder

8 271

7 023

371

892

-

-

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 405

1 272

81

235

-

-

 

Nedre Norrland

1 990

1 486

79

226

-

-

 

Övre Norrland

1 828

560

22

147

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

24 077

14 236

1 795

2 410

-

-

 

2010, med tidigare LBR-definition

24 022

14 000

1 795

2 342

-

-

 

2007

27 102

14 344

2 270

2 197

-

-

 

2005

30 376

14 165

2 571

1 964

-

-