Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

28. Standardiserat arbetsbehov i 1000 h efter driftsinriktning och produktionsområde 2010. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

28. Standardized man hours by detailed type of farming within animal husbandry, mixed farming and small farming in 2010, by production area

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Svin

Fjäderfä

 

 

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

 

Götalands södra slättbygder

85

101

399

289

21

8

 

Götalands mellanbygder

73

100

290

201

42

-

 

Götalands norra slättbygder

162

202

304

311

3

-

 

Svealands slättbygder

94

158

227

127

7

-

 

Götalands skogsbygder

83

56

179

217

19

-

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

20

27

50

82

-

-

 

Nedre Norrland

2

14

14

45

-

-

 

Övre Norrland

4

14

51

26

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

524

672

1 513

1 299

93

8

 

2010, med tidigare LBR-definition

524

672

1 511

1 299

93

8

 

2007

608

733

1 600

1 143

120

9

 

2005

639

800

1 748

1 074

151

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

 

Mest nötkreatur

Mest får och

Mest svin

Mest fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads-

Frukt och bär

 

 

getter

 

 

 

plantskoleväxter

 

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

Götalands södra slättbygder

123

13

129

19

508

22

-

Götalands mellanbygder

336

116

129

20

695

150

51

Götalands norra slättbygder

177

35

69

16

645

20

6

Svealands slättbygder

278

100

101

13

923

6

3

Götalands skogsbygder

582

171

85

18

394

9

68

Mellersta Sveriges skogsbygder

164

62

14

1

251

6

-

Nedre Norrland

153

50

6

2

106

10

7

Övre Norrland

63

13

6

5

64

4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

1 876

561

538

94

3 585

228

135

2010, med tidigare LBR-definition

1 863

545

536

94

3 585

228

135

2007

2 356

608

608

161

3 986

193

177

2005

2 618

573

778

219

4 220

176

151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

 

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

Götalands södra slättbygder

421

20

235

38

282

11 636

 

Götalands mellanbygder

996

97

207

104

387

14 451

 

Götalands norra slättbygder

732

93

195

144

555

12 955

 

Svealands slättbygder

937

185

91

91

817

14 811

 

Götalands skogsbygder

722

148

60

32

1 946

24 341

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

361

96

-

11

786

6 409

 

Nedre Norrland

147

52

2

3

710

6 103

 

Övre Norrland

85

39

7

-

537

4 328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

4 400

729

796

423

6 022

95 035

 

2010, med tidigare LBR-definition

4 400

729

796

423

5 737

94 358

 

2007

4 742

651

1 020

308

5 989

100 103

 

2005

5 165

673

1 159

354

6 083

106 177