Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

29. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och storleksgrupp jordbruksmark år 2010. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel[1]

29. Standardizen man hours (1000 h) by detailed type of farming within crop production and animal husbandry in 2010, by size of argricultural land

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Jordbruksväxter

Köks- prydnads- och planskoleväxter

hektar

Spannmål

Vall utöver

Mycket

Mycket

Blandat

Köksväxter

Plantskoleväxter

 

m.m.

eget behov

potatis

sockerbetor

 

på friland

m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(211)

(115)

(121)

(122)

- 2,0

-

-

-

-

-

14

15

2,1 - 5,0

-

-

7

-

-

31

38

5,1 - 10,0

22

32

30

4

44

59

58

10,1 - 20,0

533

1 487

139

30

513

76

73

20,1 - 30,0

666

939

154

31

528

59

39

30,1 - 50,0

1 301

727

288

79

939

100

34

50,1 - 100,0

2 440

415

549

104

1 230

127

32

100,1 -

4 646

131

1 071

92

2 096

596

272

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

9 607

3 730

2 239

340

5 351

1 062

561

2010, med tidigare LBR-definition

9 607

3 730

2 239

340

5 351

1 062

561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Köks- prydnads- och planskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

hektar

Köksväxter i

Prydnads-

Blandat

Frukt och bär

Mest jord-

Mest köks-, pryd-

Mest frukt och bär

 

växthus

växter i växthus

 

 

bruksväxter

nads och plantskoleväxter

 

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

- 2,0

857

848

35

23

-

3

1

2,1 - 5,0

70

21

20

74

2

19

9

5,1 - 10,0

24

32

34

159

15

34

24

10,1 - 20,0

66

10

44

223

38

46

27

20,1 - 30,0

28

-

16

82

31

25

42

30,1 - 50,0

-

10

4

111

52

79

76

50,1 - 100,0

7

3

23

192

218

216

158

100,1 -

51

-

193

361

578

586

233

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

1 102

923

371

1 225

933

1 008

570

2010, med tidigare LBR-definition

1 102

923

371

1 224

933

1 008

570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Nötkreatur

Får och getter

 

hektar

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

 

- 2,0

154

166

-

44

-

-

 

2,1 - 5,0

6

93

-

119

-

-

 

5,1 - 10,0

14

628

-

536

-

-

 

10,1 - 20,0

270

1 901

5

600

-

-

 

20,1 - 30,0

593

1 890

8

317

-

-

 

30,1 - 50,0

1 990

2 955

80

308

-

-

 

50,1 - 100,0

7 321

3 667

431

282

-

-

 

100,1 -

13 728

2 935

1 271

203

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

24 077

14 236

1 795

2 410

-

-

 

2010, med tidigare LBR-definition

24 022

14 000

1 795

2 342

-

-

 


 [1] Varibeln har tidigare inte redovisats på storleksgrupp jordbruksmark varför siffror från tidigare år inte är inkluderade i tabellen