Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

30. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och storleksgrupp jordbruksmark 2010. Detalj inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk[1]

30. Standardized man hours by detailed type of farming within animal husbandry, mixed farming and small farming in 2010, by size of agricultural land

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Svin

Fjäderfä

 

hektar

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

 

- 2,0

159

108

175

609

47

1

 

2,1 - 5,0

1

-

11

31

-

-

 

5,1 - 10,0

22

9

8

7

4

-

 

10,1 - 20,0

10

12

41

109

-

-

 

20,1 - 30,0

30

11

47

31

12

-

 

30,1 - 50,0

55

55

100

114

-

-

 

50,1 - 100,0

82

109

320

91

7

7

 

100,1 -

164

368

811

305

24

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

524

672

1 513

1 299

93

8

 

2010, med tidigare LBR-definition

524

672

1 511

1 299

93

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

hektar

Mest nötkreatur

Mest får och

Mest svin

Mest fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads-

Frukt och bär

 

 

getter

 

 

 

plantskoleväxter

 

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

- 2,0

7

6

2

1

-

1

-

2,1 - 5,0

15

20

-

1

0

3

2

5,1 - 10,0

81

79

7

1

57

12

5

10,1 - 20,0

198

108

23

4

220

7

2

20,1 - 30,0

161

70

28

6

221

6

-

30,1 - 50,0

274

62

33

-

424

30

16

50,1 - 100,0

463

114

102

17

820

19

53

100,1 -

677

102

344

65

1 842

149

57

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

1 876

561

538

94

3 585

228

135

2010, med tidigare LBR-definition

1 863

545

536

94

3 585

228

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

hektar

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

- 2,0

3

-

-

-

62

3 339

 

2,1 - 5,0

1

7

1

2

1 479

2 084

 

5,1 - 10,0

44

102

4

3

3 072

5 265

 

10,1 - 20,0

173

227

16

2

1 182

8 415

 

20,1 - 30,0

241

106

15

3

146

6 585

 

30,1 - 50,0

595

119

46

18

56

11 131

 

50,1 - 100,0

1 195

101

138

42

23

21 121

 

100,1 -

2 147

68

576

352

2

37 096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

4 400

729

796

423

6 022

95 035

 

2010, med tidigare LBR-definition

4 400

729

796

423

5 737

94 358

 


 [1] Varibeln har tidigare inte redovisats på storleksgrupp jordbruksmark varför siffror från tidigare år inte är inkluderade i tabellen