Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

31. Standardiserat arbetsbehov i 1000 timmar efter driftsinriktning och storleksgrupp åkermark 2010. Detaljtyper inom växtodling och husdjursskötsel

31. Standardizen man hours (1000 h) by detailed type of farming within crop production and animal husbandry in 2010, by size of arable land

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Jordbruksväxter

Köks- prydnads- och planskoleväxter

hektar

Spannmål

Vall utöver

Mycket

Mycket

Blandat

Köksväxter

Plantskoleväxter

 

m.m.

eget behov

potatis

sockerbetor

 

på friland

m.m. på friland

 

(111)

(112)

(113)

(211)

(115)

(121)

(122)

- 2,0

-

-

-

-

-

16

17

2,1 - 5,0

-

-

7

-

-

34

39

5,1 - 10,0

25

50

35

4

63

58

55

10,1 - 20,0

566

1 751

142

31

592

75

72

20,1 - 30,0

682

856

158

31

545

62

42

30,1 - 50,0

1 344

623

285

81

940

98

42

50,1 - 100,0

2 409

346

577

105

1 229

141

22

100,1 -

4 580

104

1 034

88

1 981

579

272

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

9 607

3 730

2 239

340

5 351

1 062

561

2010, med tidigare LBR-definition

9 607

3 730

2 240

340

5 352

1 065

535

2007

9 349

3 170

2 164

568

4 530

1 217

1 027

2005

10 288

2 626

2 443

891

4 586

759

772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Köks- prydnads- och planskoleväxter

Frukt och bär

Blandad växtodling

hektar

Köksväxter i

Prydnads-

Blandat

Frukt och bär

Mest jord-

Mest köks-, pryd-

Mest frukt och bär

 

växthus

växter i växthus

 

 

bruksväxter

nads och plantskoleväxter

 

 

(123)

(124)

(125)

(130)

(141)

(142)

(143)

- 2,0

868

862

37

27

-

3

1

2,1 - 5,0

62

17

20

83

3

22

12

5,1 - 10,0

22

24

33

156

16

33

25

10,1 - 20,0

88

11

44

244

38

47

34

20,1 - 30,0

6

-

16

69

38

33

41

30,1 - 50,0

4

7

4

93

56

86

76

50,1 - 100,0

2

3

23

202

220

232

162

100,1 -

51

-

193

350

561

551

218

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

1 102

923

371

1 225

933

1 008

570

2010, med tidigare LBR-definition

1 102

923

371

1 224

933

1 008

570

2007

1 397

1 204

210

1 283

1 285

1 231

582

2005

1 562

1 542

750

1 290

1 110

1 276

623

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Nötkreatur

Får och getter

 

hektar

Mjölkkor

Köttdjur

Blandat

Får

Getter

Blandat

 

 

(211)

(212)

(213)

(221)

(222)

(223)

 

- 2,0

185

253

-

114

-

-

 

2,1 - 5,0

14

403

-

392

-

-

 

5,1 - 10,0

66

1 188

2

588

-

-

 

10,1 - 20,0

487

2 588

11

538

-

-

 

20,1 - 30,0

964

2 109

30

263

-

-

 

30,1 - 50,0

2 969

2 807

157

238

-

-

 

50,1 - 100,0

8 237

3 068

496

195

-

-

 

100,1 -

11 155

1 819

1 099

81

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

24 077

14 236

1 795

2 410

-

-

 

2010, med tidigare LBR-definition

24 022

14 000

1 795

2 342

-

-

 

2007

27 102

14 344

2 270

2 197

-

-

 

2005

30 376

14 165

2 571

1 964

-

-