Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

32. Standardiserat arbetsbehov efter driftsinriktning och storleksgrupp åkermark 2010. Detaljtyper inom husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk

32. Standardized man hours by detailed type of farming within animal husbandry, mixed farming and small farming in 2010, by size of arable land

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Svin

Fjäderfä

 

hektar

Smågrisar

Slaktsvin

Blandat

Värphöns

Slaktkycklingar

Blandat

 

 

(231)

(232)

(233)

(241)

(242)

(243)

 

- 2,0

159

112

189

640

47

1

 

2,1 - 5,0

4

-

11

31

3

-

 

5,1 - 10,0

22

7

9

10

10

-

 

10,1 - 20,0

15

12

32

92

-

-

 

20,1 - 30,0

32

15

51

30

3

-

 

30,1 - 50,0

48

49

102

104

-

-

 

50,1 - 100,0

96

116

332

87

7

7

 

100,1 -

148

361

787

305

24

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

524

672

1 513

1 299

93

8

 

2010, med tidigare LBR-definition

524

672

1 511

1 299

93

8

 

2007

608

733

1 600

1 143

120

9

 

2005

639

800

1 748

1 074

151

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Blandad husdjursskötsel

Blandat jordbruk, mest växtodling

hektar

Mest nötkreatur

Mest får och

Mest svin

Mest fjäderfä

Jordbruksväxter

Köks-, prydnads-

Frukt och bär

 

 

getter

 

 

 

plantskoleväxter

 

 

(251)

(252)

(253)

(254)

(311)

(312)

(313)

- 2,0

18

22

3

1

-

3

-

2,1 - 5,0

49

58

-

1

1

7

5

5,1 - 10,0

127

93

9

2

85

8

3

10,1 - 20,0

260

102

29

7

232

7

1

20,1 - 30,0

182

58

31

2

261

15

3

30,1 - 50,0

310

85

36

4

459

23

26

50,1 - 100,0

401

92

125

29

830

16

39

100,1 -

529

52

304

48

1 717

149

57

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

1 876

561

538

94

3 585

228

135

2010, med tidigare LBR-definition

1 863

545

536

94

3 585

228

135

2007

2 356

608

608

161

3 986

193

177

2005

2 618

573

778

219

4 220

176

151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel

Småbruk

Samtliga

 

hektar

Nötkreatur

Får och getter

Svin

Fjäderfä

 

 

 

 

(321)

(322)

(323)

(324)

(900)

 

 

- 2,0

3

1

-

-

305

3 886

 

2,1 - 5,0

5

13

1

3

2 043

3 342

 

5,1 - 10,0

62

147

6

3

2 860

5 905

 

10,1 - 20,0

218

224

16

2

676

9 283

 

20,1 - 30,0

323

117

16

3

82

7 169

 

30,1 - 50,0

679

94

48

18

41

12 038

 

50,1 - 100,0

1 309

80

141

51

15

21 444

 

100,1 -

1 802

54

568

344

1

31 967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2010

4 400

729

796

423

6 022

95 035

 

2010, med tidigare LBR-definition

4 400

729

796

423

5 737

94 358

 

2007

4 742

651

1 020

308

5 989

100 103

 

2005

5 165

673

1 159

354

6 083

106 177