Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Standardiserat arbetsbehov efter huvudtyp av driftsinriktning år 2010 i 1000 timmar

4. Standardized man hours by type of farming in 2010 in 1000 hours

 

 

 

 

 

 

Område

Växtodling

Husdjursskötsel

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

Storleksgrupp

(1)

(2)

(3)

(9)

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

1 022

697

372

161

2 253

Uppsala

1 737

1 459

599

190

3 986

Södermanlands

1 164

1 485

509

145

3 302

Östergötlands

2 178

3 441

850

199

6 668

Jönköpings

341

4 193

131

295

4 960

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

193

2 170

90

234

2 687

Kalmar

895

4 425

623

238

6 182

Gotlands

786

2 018

612

63

3 479

Blekinge

707

964

284

104

2 059

Skåne

8 780

5 789

2 062

619

17 250

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 503

3 179

583

279

5 545

Västra Götalands

4 408

8 658

1 735

1 285

16 086

Värmlands

746

1 622

347

447

3 161

Örebro

1 005

1 163

454

216

2 839

Västmanlands

1 087

693

270

114

2 164

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

551

1 172

233

213

2 169

Gävleborgs

549

1 555

207

244

2 555

Västernorrlands

347

1 304

97

289

2 038

Jämtlands

195

1 243

50

210

1 697

Västerbottens

502

1 682

123

318

2 625

Norrbottens

327

783

63

159

1 332

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6 847

3 263

1 244

282

11 636

Götalands mellanbygder

4 602

7 163

2 299

387

14 451

Götalands norra slättbygder

5 014

5 551

1 835

555

12 955

Svealands slättbygder

6 226

5 532

2 236

817

14 811

Götalands skogsbygder

2 994

17 968

1 433

1 946

24 341

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 486

3 412

724

786

6 409

Nedre Norrland

1 000

4 067

326

710

6 103

Övre Norrland

853

2 739

198

537

4 328

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

1 830

1 744

7

305

3 886

2,1 - 5,0

298

966

35

2 043

3 342

5,1 - 10,0

600

2 133

313

2 860

5 905

10,1 - 20,0

3 736

4 173

700

676

9 283

20,1 - 30,0

2 581

3 770

737

82

7 169

30,1 - 50,0

3 739

6 910

1 348

41

12 038

50,1 - 100,0

5 675

13 289

2 465

15

21 444

100,1 -

10 563

16 712

4 692

1

31 967

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

1 795

1 478

4

62

3 339

2,1 - 5,0

290

298

16

1 479

2 084

5,1 - 10,0

569

1 396

228

3 072

5 265

10,1 - 20,0

3 305

3 281

647

1 182

8 415

20,1 - 30,0

2 641

3 204

593

146

6 585

30,1 - 50,0

3 800

6 027

1 248

56

11 131

50,1 - 100,0

5 716

13 014

2 369

23

21 121

100,1 -

10 905

20 997

5 192

2

37 096

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2010

29 022

49 695

10 296

6 022

95 035

2010, med tidigare LBR-definition

29 021

49 304

10 295

5 737

94 358

2007

29 202

53 844

11 067

5 989

100 103

2005

30 518

57 678

11 898

6 083

106 177