Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Antal företag efter driftsinriktning och län

7. Number of holdings by type of farming and county in 2010

 

 

 

 

 

 

 

Län

Jordbruks-

Trädgårds-

Blandad

Mjölkkor

Nötkreatur

Svin

 

växter

växter

växtodling

 

övrigt

 

 

(11)

(12+13)

 

(211)

(212+213)

(23)

Stockholms

726

60

15

62

127

3

Uppsala

1 340

22

16

178

220

18

Södermanlands

822

22

20

143

177

18

Östergötlands

1 144

53

39

321

502

41

Jönköpings

333

37

6

517

1 232

7

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

239

21

10

212

775

9

Kalmar

525

27

42

444

754

25

Gotlands

387

28

44

185

166

19

Blekinge

229

47

36

72

374

8

Skåne

3 089

374

196

417

1 354

148

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

847

64

34

293

516

91

Västra Götalands

3 742

117

58

911

1 903

111

Värmlands

789

20

13

129

428

19

Örebro

820

31

14

93

213

18

Västmanlands

861

20

5

51

95

22

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

553

26

8

115

308

6

Gävleborgs

618

30

15

176

369

5

Västernorrlands

374

30

8

145

345

5

Jämtlands

241

16

11

173

273

2

Västerbottens

588

33

6

273

199

17

Norrbottens

329

33

7

122

97

7

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

18 596

1 111

603

5 032

10 427

599

2010, med tidigare LBR-definition

18 596

1 110

603

5 007

10 055

597

2007

17 765

1 315

769

6 300

10 934

743

2005

18 779

1 313

751

7 542

11 356

856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

Övriga

Blandad

Blandat jordbruk

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

 

husdjur

husdjursskötsel

mest växtodling

mest husdjur

 

 

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(900)

 

Stockholms

82

66

99

119

660

2 019

Uppsala

82

61

153

165

811

3 066

Södermanlands

93

57

103

149

613

2 217

Östergötlands

211

96

144

198

892

3 641

Jönköpings

202

68

32

69

1 222

3 725

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

136

58

28

54

991

2 533

Kalmar

219

85

76

161

1 032

3 390

Gotlands

167

76

84

144

274

1 574

Blekinge

96

54

32

58

459

1 465

Skåne

277

180

297

431

2 574

9 337

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

129

111

110

176

1 153

3 524

Västra Götalands

541

260

343

597

5 405

13 988

Värmlands

118

60

101

154

1 822

3 653

Örebro

102

54

70

142

899

2 456

Västmanlands

36

22

52

90

483

1 737

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

127

71

58

94

872

2 238

Gävleborgs

136

58

58

102

959

2 526

Västernorrlands

74

49

31

65

1 149

2 275

Jämtlands

82

33

14

35

848

1 728

Västerbottens

79

37

34

68

1 268

2 602

Norrbottens

79

5

18

40

660

1 397

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

3 068

1 561

1 937

3 111

25 046

71 091

2010, med tidigare LBR-definition

2 924

1 513

1 937

3 110

22 698

68 150

2007

2 837

1 787

2 095

3 283

24 781

72 609

2005

2 603

1 965

2 153

3 562

24 928

75 808