Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Antal företag efter driftsinriktning och produktionsområde 2010

8. Number of holdings by type of farming and production area in 2010

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Jordbruks-

Trädgårds-

Blandad

Mjölkkor

Nötkreatur

Svin

 

växter

växter

växtodling

 

övrigt

 

 

(11)

(12+13)

 

(211)

(212+213)

(23)

Götalands södra slättbygder

2 326

227

146

240

323

143

Götalands mellanbygder

1 735

230

173

649

899

94

Götalands norra slättbygder

3 262

84

62

543

647

125

Svealands slättbygder

4 699

155

71

527

797

88

Götalands skogsbygder

2 895

209

73

1 853

5 517

91

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 614

64

33

312

852

22

Nedre Norrland

1 115

74

32

475

1 016

12

Övre Norrland

950

68

13

433

376

24

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

18 596

1 111

603

5 032

10 427

599

2010, med tidigare LBR-definition

18 596

1 110

603

5 007

10 055

597

2007

17 765

1 315

769

6 300

10 934

743

2005

18 779

1 313

751

7 542

11 356

856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Övriga

Blandad

Blandat jordbruk

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

 

husdjur

husdjursskötsel

mest växtodling

mest husdjur

 

 

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(900)

 

Götalands södra slättbygder

110

94

186

254

1 169

5 218

Götalands mellanbygder

384

213

298

477

1 655

6 807

Götalands norra slättbygder

239

123

301

440

2 373

8 199

Svealands slättbygder

353

238

486

659

3 403

11 476

Götalands skogsbygder

1 178

518

319

652

8 188

21 493

Mellersta Sveriges skogsbygder

312

164

198

328

3 253

7 152

Nedre Norrland

295

150

94

183

2 814

6 260

Övre Norrland

197

61

55

118

2 191

4 486

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

3 068

1 561

1 937

3 111

25 046

71 091

2010, med tidigare LBR-definition

2 924

1 513

1 937

3 110

22 698

68 150

2007

2 837

1 787

2 095

3 283

24 781

72 609

2005

2 603

1 965

2 153

3 562

24 928

75 808