Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Antal företag efter driftsinriktning och storleksgrupp jordbruksmark 2010[1]

9. Number of holdings by type of farming in 2010, by size of agricultural land

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Jordbruks-

Trädgårds-

Blandad

Mjölkkor

Nötkreatur

Svin

hektar

växter

växter

växtodling

 

övrigt

 

 

(11)

(12+13)

 

(211)

(212+213)

(23)

- 2,0

-

438

3

42

243

99

2,1 - 5,0

12

151

40

3

146

4

5,1 - 10,0

270

182

77

11

971

17

10,1 - 20,0

5 289

143

86

130

2 144

35

20,1 - 30,0

3 430

46

45

248

1 630

36

30,1 - 50,0

3 539

54

63

675

2 073

69

50,1 - 100,0

3 251

43

124

1 880

2 037

134

100,1 -

2 805

54

165

2 043

1 183

205

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

18 596

1 111

603

5 032

10 427

599

2010, med tidigare LBR-definition

18 596

1 110

603

5 007

10 055

597

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark i

Övriga

Blandad

Blandat jordbruk

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

hektar

husdjur

husdjursskötsel

mest växtodling

mest husdjur

 

 

 

(22+24)

(25)

(31)

(32)

(900)

 

- 2,0

149

20

1

2

218

1 215

2,1 - 5,0

256

58

9

19

7 209

7 907

5,1 - 10,0

990

237

135

282

12 326

15 498

10,1 - 20,0

839

321

343

569

4 310

14 209

20,1 - 30,0

328

201

235

348

604

7 151

30,1 - 50,0

247

214

321

526

262

8 043

50,1 - 100,0

161

285

411

668

100

9 094

100,1 -

98

225

482

697

17

7 974

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

3 068

1 561

1 937

3 111

25 046

71 091

2010, med tidigare LBR-definition

2 924

1 513

1 937

3 110

22 698

68 150


 

 [1] Varibeln har tidigare inte redovisats på storleksgrupp jordbruksmark varför siffror från tidigare år inte är inkluderade i tabellen