Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 35 SM 1701

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2016
Svensk typologi
Type of farming in 2016. Swedish typology
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel

Antal företag minskade från  67 146 företag 2013 till 62 937 företag 2016, en minskning med drygt 4 200 företag eller -6 %. Den största minskningen fanns inom gruppen husdjursskötsel, där antalet företag minskade med knappt 1 900 eller -9 %.

Att antalet jordbruksföretag minskar är en trend som pågått under lång tid. Sedan 2005 har antalet företag minskat med knappt 13 000. Den största minskningen har skett för gruppen husdjursskötsel som minskade med drygt 6 500 företag eller ‑27 %. Inom husdjursskötsel var det företag specialiserade på mjölkproduktion som minskade allra mest. Antalet företag för denna grupp har minskat med drygt 4 200 eller -56 %.

Minskat arbetsbehov i jordbruket

Det totala beräknade arbetsbehovet minskade från 90,9 miljoner standardtimmar 2013 till 87,6 miljoner standardtimmar 2016, en minskning med 3,3 miljoner standardtimmar eller -4 %.

Antalet standardtimmar minskade mest för gruppen husdjursskötsel som minskade med 2,7 miljoner standardtimmar sedan 2013, en minskning med -6 %. Nötkreatur stod för nästan hela minskningen, då de minskade med 2,6 miljoner standardtimmar. Inom nötkreatur var det företag som specialiserar sig på mjölkproduktion som minskade allra mest. De stod för 73 % av nedgången inom kategorin nötkreatur.

Sedan 2005 har antalet standardtimmar minskat med 18,5 miljoner eller -17 %. Husdjursskötsel är den grupp som minskat allra mest, 13,2 miljoner standardtimmar eller -23 %. Företag specialiserade på mjölkproduktion stod för den största minskningen, 12,6 miljoner standardtimmar eller -41 %.