Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2016

JO 35 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal företag efter driftsinriktning år 2007, 2010, 2013 och 2016

1. Number of holdings by type of farming in 2007, 2010, 2013 and 2016

Huvudtyp

Bastyp

Detaljtyp

2007

20101)

20132)

2016

1 Växtodling

 

 

19 849

20 310

18 668

17 677

 

11 Jordbruksväxter

 

17 765

18 596

16 753

15 902

 

 

111 Spannmål m.m.

7 112

6 798

6 422

6 483

 

 

112 Vall utöver eget behov

5 661

6 551

5 584

5 260

 

 

113 Mycket potatis

838

850

669

 598

 

 

114 Mycket sockerbetor

370

226

321

 216

 

 

115 Blandat

3 784

4 171

3 757

3 345

 

12 Köks- prydnads- och plantskoleväxter

 

868

741

885

 788

 

 

121 Köksväxter på friland

214

178

196

 166

 

 

122 Plantskoleväxter m.m. på friland

129

79

83

 74

 

 

123 Köksväxter i växthus

190

267

180

 151

 

 

124 Prydnadsväxter i växthus

258

152

345

 254

 

 

125 Blandat

77

65

81

 143

 

13 Frukt och bär

 

447

370

403

 353

 

14 Blandad växtodling

 

769

603

627

 634

 

 

141 Mest jordbruksväxter

347

254

239

 230

 

 

142 Mest köks-, prydnads och plantskoleväxter

277

217

253

 264

 

 

143 Mest frukt och bär

145

132

135

 140

 

 

 

 

 

 

 

2 Husdjursskötsel

 

 

22 601

20 687

19 679

17 817

 

21 Nötkreatur

 

17 234

15 459

13 770

12 174

 

 

211 Mjölkkor

6 300

5 032

4 042

3 293

 

 

212 Köttdjur

10 435

10 060

9 307

8 485

 

 

213 Blandat

499

367

421

 396

 

22 Får och getter

 

2 624

2 874

3 597

3 501

 

 

221 Får

2 624

2 874

3 597

3 501

 

 

222 Getter

-

-

-

-

 

 

223 Blandat

-

-

-

-

 

23 Svin

 

743

599

501

 450

 

 

231 Smågrisar

141

109

89

 70

 

 

232 Slaktsvin

220

190

164

 150

 

 

233 Blandat

382

300

248

 230

 

24 Fjäderfä

 

213

194

180

 180

 

 

241 Värphöns

181

170

151

 147

 

 

242 Slaktkycklingar

30

22

28

 33

 

 

243 Blandat

2

2

1

-

 

25 Blandad husdjursskötsel

 

1 787

1 561

1 631

1 512

 

 

251 Mest nötkreatur

1 093

928

919

 834

 

 

252 Mest får och getter

504

481

599

 591

 

 

253 Mest svin

164

132

93

 69

 

 

254 Mest fjäderfä

26

20

20

 18

 

 

 

 

 

 

 

3 Blandat jordbruk

 

 

5 378

5 048

4 301

4 152

 

31 Blandat jordbruk, mest växtodling

 

2 095

1 937

1 569

1 485

 

 

311 Jordbruksväxter

1 993

1 860

1 486

1 409

 

 

312 Köks-, prydnads- och plant­skoleväxter

60

52

62

 49

 

 

313 Frukt och bär

42

25

21

 27

 

32 Blandat jordbruk, mest husdjur

 

3 283

3 111

2 732

2 667

 

 

321 Nötkreatur

2 196

1 996

1 720

1 701

 

 

322 Får och getter

730

820

799

 745

 

 

323 Svin

292

214

144

 155

 

 

324 Fjäderfä

65

81

69

 66

 

 

 

 

 

 

 

9 Småbruk

 

 

24 781

25 046

24 498

23 291

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga

 

 

72 609

71 091

67 146

62 937


1)        Uppdaterad LBR-definition

2)        Uppdaterad typologi