Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2016

JO 35 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

8b. Standardiserat arbetsbehov i 1 000 timmar efter län, produktionsområde, storleksgrupp åkermark samt storleksgrupp jordbruksmark 2016

8b. Standardized man hours (1 000 h) by county, production area, arable land and agriculture land 2016

Område

Storleksgrupp

Övriga husdjur (22+24)

Blandad husdjursskötsel (25)

Blandat jordbruk, mest växtodling (31)

Blandad jordbruk, mest husdjur (32)

Småbruk (900)

Samtliga

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 101

 111

 130

 189

 171

2 085

Uppsala

 91

 117

 238

 346

 193

3 599

Södermanlands

 217

 168

 176

 316

 148

3 009

Östergötlands

 478

 284

 279

 607

 203

6 223

Jönköpings

 225

 143

 48

 97

 263

4 529

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 160

 105

 25

 72

 202

2 436

Kalmar

 419

 247

 206

 407

 217

5 704

Gotlands

 356

 200

 244

 371

 59

3 294

Blekinge

 122

 116

 139

 177

 91

1 956

Skåne

 590

 407

 804

1 040

 569

16 999

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 335

 175

 150

 342

 279

4 885

Västra Götalands

 679

 460

 483

1 096

1 142

14 609

Värmlands

 120

 101

 96

 251

 376

2 882

Örebro

 216

 103

 153

 257

 210

2 633

Västmanlands

 72

 66

 121

 162

 125

2 046

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 103

 101

 78

 156

 181

1 981

Gävleborgs

 138

 130

 40

 125

 223

2 260

Västernorrlands

 79

 64

 18

 61

 280

1 665

Jämtlands

 84

 53

 16

 30

 174

1 461

Västerbottens

 99

 66

 28

 80

 301

2 261

Norrbottens

 59

 27

 13

 32

 155

1 117

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 462

 234

 375

 634

 260

11 425

Götalands mellanbygder

 865

 570

1 013

1 309

 385

13 972

Götalands norra slättbygder

 584

 337

 567

1 162

 490

11 891

Svealands slättbygder

 558

 533

 820

1 332

 830

13 560

Götalands skogsbygder

1 378

 910

 364

 974

1 751

21 953

Mellersta Sveriges skogsbygder

 406

 293

 226

 486

 707

5 881

Nedre Norrland

 309

 262

 75

 198

 637

5 267

Övre Norrland

 181

 109

 45

 120

 501

3 686

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

1 089

 58

 9

 5

 290

4 347

2,1 - 5,0

 555

 107

 7

 18

1 498

2 815

5,1 - 10,0

 780

 257

 79

 165

2 748

5 600

10,1 - 20,0

 714

 407

 192

 377

 935

7 866

20,1 - 30,0

 282

 281

 173

 310

 54

5 751

30,1 - 50,0

 371

 421

 349

 631

 29

9 291

50,1 - 100,0

 330

 650

 684

1 492

 8

17 350

100,1 -

 622

1 066

1 993

3 217

 0

34 614

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

 869

 22

 3

 2

 63

3 632

2,1 - 5,0

 263

 35

 4

 8

 995

1 689

5,1 - 10,0

 745

 185

 60

 112

2 902

5 089

10,1 - 20,0

 853

 316

 163

 326

1 404

7 171

20,1 - 30,0

 370

 262

 163

 284

 132

5 424

30,1 - 50,0

 430

 363

 326

 562

 49

8 734

50,1 - 100,0

 409

 697

 646

1 330

 14

16 743

100,1 -

 803

1 366

2 122

3 590

 4

39 152

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

4 742

3 247

3 486

6 214

5 562

87 635

2013

4 742

3 247

3 486

6 214

5 562

87 635

2013, med tidigare typologi

4 556

3 409

3 390

5 914

5 852

90 937

2010

4 141

2 907

3 375

5 610

5 887

91 766

2010, med tidigare LBR-definition

3 809

3 070

3 948

6 348

6 022

95 035

2007

3 741

3 039

3 948

6 348

5 737

94 358

2005

3 470

3 726

4 352

6 714

5 989

100 103