Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2016

JO 35 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Standardiserat arbetsbehov i 1 000 timmar efter driftsinriktning år 2007, 2010, 2013 och 2016

2. Standardized man hours (1 000 h) by type of farming in 2007, 2010, 2013 and 2016

Huvudtyp

Bastyp

Detaljtyp

2007

20101)

20132)

2016

1 Växtodling

 

 

29 204

29 022

28 604

27 937

 

11 Jordbruksväxter

 

19 775

21 267

19 217

19 204

 

 

111 Spannmål m.m.

9 349

9 607

8 899

9 970

 

 

112 Vall utöver eget behov

3 167

3 730

3 155

2 967

 

 

113 Mycket potatis

2 162

2 239

1 801

1 688

 

 

114 Mycket sockerbetor

569

340

552

 379

 

 

115 Blandat

4 528

5 351

4 810

4 199

 

12 Köks- prydnads- och plantskoleväxter

 

5 048

4 020

5 006

4 311

 

 

121 Köksväxter på friland

1 216

1 062

1 104

1 071

 

 

122 Plantskoleväxter m.m. på friland

1 025

561

770

 600

 

 

123 Köksväxter i växthus

1 396

1 102

908

1 223

 

 

124 Prydnadsväxter i växthus

1 200

923

1 954

1 033

 

 

125 Blandat

209

371

271

 383

 

13 Frukt och bär

 

1 282

1 225

1 421

1 255

 

14 Blandad växtodling

 

3 099

2 510

2 960

3 167

 

 

141 Mest jordbruksväxter

1 285

933

1 051

1 015

 

 

142 Mest köks-, prydnads och plantskoleväxter

1 231

1 008

1 299

1 433

 

 

143 Mest frukt och bär

583

570

610

 719

 

 

 

 

 

 

 

2 Husdjursskötsel

 

 

53 844

49 695

47 178

44 436

 

21 Nötkreatur

 

43 715

40 108

36 345

33 728

 

 

211 Mjölkkor

27 101

24 077

19 729

17 809

 

 

212 Köttdjur

14 345

14 236

14 539

13 835

 

 

213 Blandat

2 268

1 795

2 076

2 085

 

22 Får och getter

 

2 197

2 410

3 303

3 218

 

 

221 Får

2 197

2 410

3 303

3 218

 

 

222 Getter

-

-

-

-

 

 

223 Blandat

-

-

-

-

 

23 Svin

 

2 935

2 709

2 868

2 719

 

 

231 Smågrisar

605

524

658

 568

 

 

232 Slaktsvin

730

672

695

 663

 

 

233 Blandat

1 600

1 513

1 516

1 489

 

24 Fjäderfä

 

1 272

1 399

1 253

1 524

 

 

241 Värphöns

1 144

1 299

1 115

1 352

 

 

242 Slaktkycklingar

119

93

132

 172

 

 

243 Blandat

9

8

6

-

 

25 Blandad husdjursskötsel

 

3 725

3 070

3 409

3 247

 

 

251 Mest nötkreatur

2 355

1 876

2 000

1 906

 

 

252 Mest får och getter

606

561

839

 846

 

 

253 Mest svin

605

538

457

 382

 

 

254 Mest fjäderfä

159

94

113

 112

 

 

 

 

 

 

 

3 Blandat jordbruk

 

 

11 067

10 296

9 304

9 700

 

31 Blandat jordbruk, mest växtodling

 

4 353

3 948

3 390

3 486

 

 

311 Jordbruksväxter

3 985

3 585

2 966

3 034

 

 

312 Köks-, prydnads- och plant­skoleväxter

191

228

273

 235

 

 

313 Frukt och bär

177

135

151

 217

 

32 Blandat jordbruk, mest husdjur

 

6 714

6 348

5 914

6 214

 

 

321 Nötkreatur

4 740

4 400

4 128

4 430

 

 

322 Får och getter

649

729

780

 736

 

 

323 Svin

1 019

796

671

 710

 

 

324 Fjäderfä

306

423

335

 339

 

 

 

 

 

 

 

9 Småbruk

 

 

5 989

6 022

5 852

5 562

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga

 

 

100 103

95 035

90 937

87 635


1)        Uppdaterad LBR-definition

2)        Uppdaterad typologi