Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2016

JO 35 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Antal företag efter huvudtyp av driftsinriktning år 2016

3. Number of holdings by type of farming in 2016

Område

Växtodling

Husdjursskötsel

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

Storleksgrupp

(1)

(2)

(3)

(9)

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

 719

 340

 176

 704

1 939

Uppsala

1 213

 462

 269

 822

2 766

Södermanlands

 756

 435

 232

 612

2 035

Östergötlands

1 140

1 012

 308

 891

3 351

Jönköpings

 338

1 799

 92

1 114

3 343

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 225

1 036

 83

 861

2 205

Kalmar

 546

1 274

 190

 982

2 992

Gotlands

 432

 514

 201

 268

1 415

Blekinge

 292

 533

 96

 395

1 316

Skåne

3 227

2 055

 556

2 358

8 196

 

 

 

 

 

 

Hallands

 842

 920

 202

1 156

3 120

Västra Götalands

3 367

3 250

 738

4 881

12 236

Värmlands

 706

 646

 227

1 544

3 123

Örebro

 752

 451

 185

 879

2 267

Västmanlands

 767

 193

 129

 519

1 608

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 543

 522

 127

 748

1 940

Gävleborgs

 478

 647

 118

 874

2 117

Västernorrlands

 326

 491

 67

1 078

1 962

Jämtlands

 202

 497

 41

 698

1 438

Västerbottens

 479

 514

 83

1 231

2 307

Norrbottens

 327

 226

 32

 676

1 261

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 423

 768

 294

1 057

4 542

Götalands mellanbygder

1 910

1 943

 668

1 646

6 167

Götalands norra slättbygder

2 948

1 407

 597

2 093

7 045

Svealands slättbygder

4 299

1 767

 995

3 451

10 512

Götalands skogsbygder

2 829

7 955

 804

7 516

19 104

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 512

1 431

 463

2 922

6 328

Nedre Norrland

 924

1 658

 203

2 511

5 296

Övre Norrland

 832

 888

 128

2 095

3 943

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

 569

1 143

 13

2 431

4 156

2,1 - 5,0

 155

1 495

 41

7 389

9 080

5,1 - 10,0

 410

2 539

 432

10 101

13 482

10,1 - 20,0

4 779

2 911

 735

2 983

11 408

20,1 - 30,0

2 978

1 769

 426

 240

5 413

30,1 - 50,0

2 855

2 319

 608

 119

5 901

50,1 - 100,0

2 986

2 926

 ..

 ..

6 807

100,1 -

2 945

2 715

..

 ..

6 690

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

 548

 606

 7

 202

1 363

2,1 - 5,0

 147

 529

 19

5 017

5 712

5,1 - 10,0

 360

2 217

 310

12 243

15 130

10,1 - 20,0

4 098

2 981

 687

4 933

12 699

20,1 - 30,0

3 117

1 861

 440

 558

5 976

30,1 - 50,0

3 106

2 524

 621

 230

6 481

50,1 - 100,0

3 169

3 346

 858

 77

7 450

100,1 -

3 132

3 753

1 210

 31

8 126

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2016

17 677

17 817

4 152

23 291

62 937

2013

18 668

19 679

4 301

24 498

67 146

2013, med tidigare typologi

19 817

18 735

4 514

24 080

67 146

2010

20 310

20 687

5 048

25 046

71 091

2010, med tidigare LBR-definition

20 309

20 096

5 047

22 698

68 150

2007

19 849

22 601

5 378

24 781

72 609

2005

20 843

24 322

5 715

24 928

75 808