Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2016

JO 35 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Standardiserat arbetsbehov i 1 000 timmar efter huvudtyp av driftsinriktning år 2016

4. Standardized man hours (1 000 h) by type of farming in 2016

Område

Växtodling

Husdjursskötsel

Blandat jordbruk

Småbruk

Samtliga

Storleksgrupp

(1)

(2)

(3)

(9)

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

1 001

 594

 319

 171

2 085

Uppsala

1 667

1 154

 584

 193

3 599

Södermanlands

1 046

1 323

 492

 148

3 009

Östergötlands

2 065

3 069

 886

 203

6 223

Jönköpings

 301

3 819

 145

 263

4 529

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 174

1 962

 98

 202

2 436

Kalmar

 950

3 924

 613

 217

5 704

Gotlands

 837

1 783

 615

 59

3 294

Blekinge

 661

 889

 316

 91

1 956

Skåne

9 223

5 363

1 845

 569

16 999

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 342

2 772

 492

 279

4 885

Västra Götalands

4 072

7 817

1 579

1 142

14 609

Värmlands

 673

1 486

 347

 376

2 882

Örebro

 890

1 124

 409

 210

2 633

Västmanlands

1 014

 624

 283

 125

2 046

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 536

1 029

 234

 181

1 981

Gävleborgs

 392

1 479

 166

 223

2 260

Västernorrlands

 238

1 068

 79

 280

1 665

Jämtlands

 155

1 087

 46

 174

1 461

Västerbottens

 402

1 450

 108

 301

2 261

Norrbottens

 299

 619

 44

 155

1 117

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7 105

3 052

1 008

 260

11 425

Götalands mellanbygder

4 713

6 552

2 322

 385

13 972

Götalands norra slättbygder

4 694

4 977

1 729

 490

11 891

Svealands slättbygder

5 790

4 789

2 152

 830

13 560

Götalands skogsbygder

2 789

16 075

1 338

1 751

21 953

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 415

3 047

 712

 707

5 881

Nedre Norrland

 715

3 641

 274

 637

5 267

Övre Norrland

 716

2 304

 165

 501

3 686

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

2 029

2 015

 14

 290

4 347

2,1 - 5,0

 266

1 024

 26

1 498

2 815

5,1 - 10,0

 500

2 108

 243

2 748

5 600

10,1 - 20,0

2 831

3 531

 569

 935

7 866

20,1 - 30,0

2 325

2 889

 483

 54

5 751

30,1 - 50,0

3 213

5 069

 979

 29

9 291

50,1 - 100,0

5 590

9 576

2 176

 8

17 350

100,1 -

11 181

18 223

5 210

0

34 614

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

1 954

1 610

 5

 63

3 632

2,1 - 5,0

 295

 387

 12

 995

1 689

5,1 - 10,0

 484

1 530

 172

2 902

5 089

10,1 - 20,0

2 400

2 879

 489

1 404

7 171

20,1 - 30,0

2 343

2 502

 447

 132

5 424

30,1 - 50,0

3 293

4 505

 887

 49

8 734

50,1 - 100,0

5 605

9 147

1 976

 14

16 743

100,1 -

11 561

21 875

5 712

 4

39 152

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2016

27 937

44 436

9 700

5 562

87 635

2013

28 604

47 178

9 304

5 852

90 937

2013, med tidigare typologi

30 156

46 738

8 985

5 887

91 766

2010

29 022

49 695

10 296

6 022

95 035

2010, med tidigare LBR-definition

29 021

49 304

10 295

5 737

94 358

2007

29 202

53 844

11 067

5 989

100 103

2005

30 518

57 678

11 898

6 083

106 177