Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2016

JO 35 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Antal företag efter län, produktionsområde, storleksgrupp åkermark samt storleksgrupp jordbruksmark 2016

7a. Number of holdings by county, production area, arable land and agriculture land 2016

Område

Storleksgrupp

Jordbruksväxter (11)

Trädgårdsväxter (12+13)

Blandad växtodling (14)

Mjölkkor (211)

Nötkreatur övrigt (212+213)

Svin (23)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 653

 53

 13

 39

 119

 6

Uppsala

1 173

 24

 16

 107

 180

 6

Södermanlands

 709

 30

 17

 83

 163

 13

Östergötlands

1 053

 47

 40

 205

 441

 25

Jönköpings

 301

 28

 9

 355

1 084

 4

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 196

 22

 7

 144

 642

 7

Kalmar

 450

 45

 51

 304

 608

 21

Gotlands

 359

 29

 44

 111

 139

 16

Blekinge

 220

 38

 34

 50

 302

 6

Skåne

2 569

 415

 243

 262

1 158

 110

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 736

 70

 36

 179

 431

 69

Västra Götalands

3 194

 115

 58

 597

1 670

 97

Värmlands

 677

 ..

..

 82

 348

 16

Örebro

 710

 29

 13

 63

 191

 14

Västmanlands

 747

 ..

..

 34

 70

 17

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 504

 28

 11

 67

 271

 6

Gävleborgs

 451

 19

 8

 113

 326

 3

Västernorrlands

 293

 27

 6

 101

 257

 4

Jämtlands

 179

 18

 5

 121

 237

 3

Västerbottens

 446

 25

 8

 204

 170

 4

Norrbottens

 282

 38

 7

 72

 74

 3

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 965

 283

 175

 157

 272

 111

Götalands mellanbygder

1 489

 222

 199

 429

 798

 78

Götalands norra slättbygder

2 807

 78

 63

 343

 572

 100

Svealands slättbygder

4 086

 152

 61

 329

 687

 64

Götalands skogsbygder

2 539

 213

 77

1 225

4 683

 64

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 421

 63

 28

 184

 713

 13

Nedre Norrland

 842

 67

 15

 329

 832

 12

Övre Norrland

 753

 63

 16

 297

 324

 8

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

 554

 15

 19

 356

 96

2,1 - 5,0

 8

 116

 ..

..

 480

 8

5,1 - 10,0

 196

 144

 ..

 ..

1 162

 9

10,1 - 20,0

4 579

 110

 90

 94

1 858

 12

20,1 - 30,0

2 883

 45

 50

 171

1 241

 11

30,1 - 50,0

2 750

 50

 55

 452

1 495

 35

50,1 - 100,0

2 791

 71

 124

1 071

1 463

 85

100,1 -

2 695

 51

 199

1 471

 826

 194

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

 534

 14

 16

 208

 89

2,1 - 5,0

 7

 113

 27

..

 94

..

5,1 - 10,0

 148

 151

 61

..

 746

 ..

10,1 - 20,0

3 897

 109

 92

 54

1 640

 12

20,1 - 30,0

3 017

 49

 51

 107

1 245

 13

30,1 - 50,0

2 992

 58

 56

 308

1 729

 34

50,1 - 100,0

2 975

 72

 122

 961

1 870

 85

100,1 -

2 866

 55

 211

1 838

1 349

 197

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

15 902

1 141

634

3 293

8 881

450

2013

16 753

1 288

627

4 042

9 728

501

2013, med tidigare typologi

17 886

1 294

637

4 225

9 337

461

2010

18 596

1 111

603

5 032

10 427

599

2010, med tidigare LBR-definition

18 596

1 110

603

5 007

10 055

597

2007

17 765

1 315

769

6 300

10 934

743

2005

18 779

1 313

751

7 542

11 356

856