Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2016

JO 35 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Antal företag efter län, produktionsområde, storleksgrupp åkermark samt storleksgrupp jordbruksmark 2016

7b. Number of holdings by county, production area, arable land and agriculture land 2016

Område

Storleksgrupp

Övriga husdjur (22+24)

Blandad husdjursskötsel (25)

Blandat jordbruk, mest växtodling (31)

Blandad jordbruk, mest husdjur (32)

Småbruk (900)

Samtliga

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 118

 58

 76

 100

 704

1 939

Uppsala

 106

 63

 102

 167

 822

2 766

Södermanlands

 119

 57

 93

 139

 612

2 035

Östergötlands

 233

 108

 100

 208

 891

3 351

Jönköpings

 267

 89

 29

 63

1 114

3 343

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 175

 68

 23

 60

 861

2 205

Kalmar

 254

 87

 52

 138

 982

2 992

Gotlands

 190

 58

 77

 124

 268

1 415

Blekinge

 123

 52

 36

 60

 395

1 316

Skåne

 360

 165

 220

 336

2 358

8 196

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 175

 66

 70

 132

1 156

3 120

Västra Götalands

 651

 235

 257

 481

4 881

12 236

Värmlands

 143

 57

 72

 155

1 544

3 123

Örebro

 126

 57

 72

 113

 879

2 267

Västmanlands

 46

 26

 55

 74

 519

1 608

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 111

 67

 40

 87

 748

1 940

Gävleborgs

 135

 70

 37

 81

 874

2 117

Västernorrlands

 90

 39

 18

 49

1 078

1 962

Jämtlands

 97

 39

 16

 25

 698

1 438

Västerbottens

 98

 38

 29

 54

1 231

2 307

Norrbottens

 64

 13

 11

 21

 676

1 261

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 156

 72

 113

 181

1 057

4 542

Götalands mellanbygder

 460

 178

 256

 412

1 646

6 167

Götalands norra slättbygder

 281

 111

 213

 384

2 093

7 045

Svealands slättbygder

 456

 231

 387

 608

3 451

10 512

Götalands skogsbygder

1 456

 527

 246

 558

7 516

19 104

Mellersta Sveriges skogsbygder

 344

 177

 168

 295

2 922

6 328

Nedre Norrland

 336

 149

 56

 147

2 511

5 296

Övre Norrland

 192

 67

 46

 82

2 095

3 943

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

 603

 69

 7

 6

2 431

4 156

2,1 - 5,0

 856

 149

 10

 31

7 389

9 080

5,1 - 10,0

1 081

 274

 138

 294

10 101

13 482

10,1 - 20,0

 640

 307

 262

 473

2 983

11 408

20,1 - 30,0

 185

 161

 161

 265

 240

5 413

30,1 - 50,0

 154

 183

 235

 373

 119

5 901

50,1 - 100,0

 ..

 210

 283

 585

 ..

6 807

100,1 -

 ..

 159

 389

 640

..

6 690

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

 269

 24

 4

 3

 202

1 363

2,1 - 5,0

 370

 56

 4

 15

5 017

5 712

5,1 - 10,0

1 201

 250

 102

 208

12 243

15 130

10,1 - 20,0

 987

 288

 239

 448

4 933

12 699

20,1 - 30,0

 317

 179

 165

 275

 558

5 976

30,1 - 50,0

 256

 197

 243

 378

 230

6 481

50,1 - 100,0

 162

 268

 292

 566

 77

7 450

100,1 -

 119

 250

 436

 774

 31

8 126

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

3 681

1 512

1 485

2 667

23 291

62 937

2013

3 777

1 631

1 569

2 732

24 498

67 146

2013, med tidigare typologi

3 187

1 525

1 685

2 829

24 080

67 146

2010

3 068

1 561

1 937

3 111

25 046

71 091

2010, med tidigare LBR-definition

2 924

1 513

1 937

3 110

22 698

68 150

2007

2 837

1 787

2 095

3 283

24 781

72 609

2005

2 603

1 965

2 153

3 562

24 928

75 808