Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2016

JO 35 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Standardiserat arbetsbehov i 1 000 timmar efter län, produktionsområde, storleksgrupp åkermark samt storleksgrupp jordbruksmark 2016

8a. Standardized man hours (1 000 h) by county, production area, arable land and agriculture land 2016

Område

Storleksgrupp

Jordbruksväxter (11)

Trädgårdsväxter (12+13)

Blandad växtodling (14)

Mjölkkor (211)

Nötkreatur övrigt (212+213)

Svin (23)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 738

 227

 36

 178

 178

 25

Uppsala

1 558

 62

 47

 560

 356

 30

Södermanlands

 900

 91

 55

 450

 395

 93

Östergötlands

1 627

 223

 215

1 199

 934

 174

Jönköpings

 199

 94

 9

1 735

1 706

 11

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 131

 32

 11

 713

 959

 25

Kalmar

 437

 287

 226

1 884

1 249

 125

Gotlands

 445

 170

 222

 681

 453

 93

Blekinge

 245

 214

 202

 218

 403

 31

Skåne

4 703

2 853

1 667

1 642

1 989

 735

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 836

 362

 144

1 160

 748

 354

Västra Götalands

3 438

 446

 188

3 187

2 911

 580

Värmlands

 589

 69

 16

 435

 715

 114

Örebro

 809

 44

 37

 348

 350

 107

Västmanlands

 963

 45

 6

 209

 154

 123

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 434

 62

 40

 326

 477

 23

Gävleborgs

 328

 52

 12

 555

 642

 14

Västernorrlands

 180

 43

 15

 487

 423

 16

Jämtlands

 118

 33

 3

 533

 412

 5

Västerbottens

 309

 87

 6

 945

 317

 23

Norrbottens

 219

 71

 10

 364

 149

 20

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 823

2 138

1 144

1 137

 537

 682

Götalands mellanbygder

2 173

1 300

1 240

2 778

1 868

 472

Götalands norra slättbygder

3 961

 408

 325

2 060

1 354

 642

Svealands slättbygder

5 114

 496

 181

1 755

1 497

 447

Götalands skogsbygder

1 852

 779

 158

6 144

7 326

 318

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 167

 172

 76

 981

1 298

 69

Nedre Norrland

 573

 115

 27

1 566

1 460

 45

Övre Norrland

 542

 158

 16

1 388

 582

 44

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åkermark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

2 017

 13

 64

 299

 506

2,1 - 5,0

 4

 230

 32

 4

 340

 19

5,1 - 10,0

 95

 332

 74

 48

 997

 27

10,1 - 20,0

2 290

 408

 133

 221

2 160

 29

20,1 - 30,0

1 965

 251

 108

 462

1 828

 37

30,1 - 50,0

2 656

 326

 231

1 436

2 692

 149

50,1 - 100,0

4 179

 739

 672

4 520

3 674

 402

100,1 -

8 014

1 263

1 904

11 053

3 930

1 551

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

1 942

 12

 51

 187

 482

2,1 - 5,0

 4

 263

 29

 3

 62

 23

5,1 - 10,0

 73

 345

 67

 36

 526

 38

10,1 - 20,0

1 936

 346

 117

 112

1 576

 21

20,1 - 30,0

1 950

 286

 108

 265

1 557

 48

30,1 - 50,0

2 720

 361

 212

 886

2 685

 141

50,1 - 100,0

4 231

 724

 651

3 670

3 973

 400

100,1 -

8 291

1 299

1 971

12 786

5 355

1 566

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

19 204

5 566

3 167

17 809

15 919

2 719

2013

19 204

5 566

3 167

17 809

15 919

2 719

2013, med tidigare typologi

19 217

6 427

2 960

19 729

16 615

2 868

2010

19 804

7 439

2 913

22 512

14 700

2 479

2010, med tidigare LBR-definition

21 267

5 245

2 510

24 077

16 031

2 709

2007

21 267

5 244

2 510

24 022

15 795

2 707

2005

19 773

6 329

3 101

27 101

16 612

2 935