Statens Jordbruksverk                                     26                                                     JO 47 SM 0701