Statens Jordbruksverk                                      1                                                      JO 47 SM 0701