Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2005

JO 47 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Antal företag, antal personer samt antal årsverken (AWU) på företag med kombinationsverksamhet 2005 per område

1a. Number of holdings, number of persons and number of annual working units (AWU) on holdings with other gainful activities per area

Medelfel samt resultat för ytterligare områden redovisas i speciella Excelfiler (se tabell 9)

Område


Verksamhetsom hade direkt samband med jordbruket

Verksamhetsom inte hade direkt samband med jordbruket

Kombinations-verksamhet totalt

Antal företag

Antal personer

Antal årsverken (AWU)

Antal
företag

Antal personer

Antal
årsverken (AWU)

Antal
företag

Antal årsverken (AWU)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

678

1 803

565

516

1 176

383

801

948

Uppsala

764

1 461

525

608

1 388

665

1 108

1 190

Södermanlands

779

1 554

612

531

814

322

958

934

Östergötlands

1 104

2 435

903

764

1 307

650

1 415

1 553

Jönköpings

751

1 504

468

833

1 733

909

1 197

1 377

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

405

898

335

371

519

200

599

535

Kalmar

889

1 618

605

602

872

413

1 109

1 018

Gotlands

335

689

252

209

562

..

450

515

Blekinge

202

552

200

336

556

267

417

467

Skåne

2 030

4 463

1 485

1 544

3 046

1 664

2 780

3 149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

598

1 297

500

486

1 399

1 056

872

1 556

Västra Götalands

3 272

5 747

1 895

2 799

4 715

2 428

4 517

4 324

Värmlands

596

..

258

640

958

548

1 022

806

Örebro

583

979

326

676

936

424

1 012

750

Västmanlands

484

964

400

409

1 501

..

688

1 566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

538

1 115

..

522

764

..

751

629

Gävleborgs

684

1 475

562

326

..

..

802

..

Västernorrlands

423

..

..

426

512

244

765

609

Jämtlands

417

891

278

247

351

141

522

419

Västerbottens

558

993

..

423

748

390

845

686

Norrbottens

233

..

167

234

395

142

357

309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 355

2 899

1 049

767

1 836

985

1 684

2 033

Götalands mellanbygder

1 211

2 547

951

961

1 845

983

1 731

1 935

Götalands norra slättbygder

2 056

4 022

1 526

1 629

2 928

1 733

2 809

3 259

Svealands slättbygder

3 407

6 964

2 432

2 962

5 967

3 093

4 862

5 525

Götalands skogsbygder

4 655

9 105

2 919

4 372

7 762

4 011

6 731

6 930

Mellersta Sveriges skogsb

1 344

2 618

777

1 065

1 753

795

1 845

1 572

Nedre Norrland

1 412

3 094

1 137

1 005

..

..

1 977

..

Övre Norrland

882

1 669

520

742

1 276

591

1 346

1 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksområder

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

8 029

16 432

5 959

6 319

12 576

6 794

11 086

12 752

RO 2

5 999

11 723

3 695

5 438

9 515

4 806

8 576

8 501

RO 3

2 294

4 763

1 657

1 747

..

..

3 323

3 469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

328

599

204

269

513

241

481

445

Stödområde 2a

980

2 047

547

701

1 048

470

1 391

1 017

Stödområde 2b

722

1 567

669

554

701

317

1 109

986

Stödområde 3

644

1 313

..

530

..

..

876

..

Stödområde 4a

741

1 381

452

625

1 056

553

1 015

1 005

Stödområde 4b

208

326

85

282

336

232

417

318

Stödområde 5a

2 648

4 821

1 624

2 413

3 682

1 770

3 612

3 395

Stödområde 5b

2 465

4 750

1 502

2 268

4 951

2 925

3 743

4 427

Stödområde 5c

1 268

2 658

742

753

1 440

543

1 517

1 286

Stödområde 5m

488

983

411

365

459

189

611

600

Övriga riket

5 832

12 473

4 680

4 744

9 722

5 250

8 213

9 931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

16 323

32 918

11 311

13 504

25 319

13 412

22 985

24 723