Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2005

JO 47 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal företag, antal personer samt antal årsverken (AWU) på företag med kombinationsverksamhet 2005 per driftsinriktning, åkerareal samt brukarens ålder

1b. Number of holdings, number of persons and number of annual working units (AWU) on holdings with other gainful activities per type of farming, arable land and age

Medelfel samt resultat för ytterligare områden redovisas i speciella Excelfiler (se tabell 9)

Driftsinriktning

Ålder

Åkerareal


Verksamhet som hade direkt samband med jordbruket

Verksamhetsom inte hade direkt samband med jordbruket

Kombinations-verksamhet totalt

Antal företag

Antal personer

Antal årsverken (AWU)

Antal
företag

Antal personer

Antal
årsverken (AWU)

Antal
företag

Antal årsverken (AWU)

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

5 016

9 757

3 614

4 038

7 561

4 219

6 820

7 832

Trädgårdsväxter

173

625

181

86

223

115

180

295

Jordbr.- och trädgårdsväxter

213

648

223

152

415

..

290

481

Mjölkkor

1 823

4 388

1 706

828

1 435

461

2 075

2 167

Köttdjur

2 831

5 557

1 758

2 572

4 187

2 307

4 131

4 065

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur, blandat

218

536

216

125

174

39

229

255

Andra husdjur

737

1 651

529

700

1 279

662

1 188

1 191

Blandad husdjursskötsel

402

1 045

354

328

598

238

600

592

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

496

1 059

440

293

426

183

546

622

- mest husdjur

1 267

2 591

969

838

1 508

526

1 665

1 495

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Småbruk

3 147

5 062

1 322

3 543

7 512

4 404

5 260

5 727

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

-29 år

427

933

279

383

437

239

588

519

30-39 år

2 124

4 214

1 443

1 276

2 336

1 306

2 525

2 750

40-49 år

4 198

9 743

3 312

3 870

7 139

3 802

6 200

7 114

50-64 år

7 594

14 609

5 368

6 917

13 781

7 583

11 230

12 951

65- år

1 980

3 419

908

1 058

1 626

481

2 442

1 389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

129

..

..

115

..

..

190

..

2,1 - 5,0

1 585

2 644

521

2 056

4 169

2 216

2 933

2 736

5,1 - 10,0

2 031

3 330

958

2 080

4 428

2 674

3 209

3 632

10,1 - 20,0

2 438

4 818

1 558

2 813

4 312

1 981

4 012

3 539

20,1 - 30,0

1 774

3 517

1 010

1 559

2 633

1 555

2 602

2 565

30,1 - 50,0

2 915

5 476

2 021

1 943

3 437

1 882

3 656

3 903

50,1 - 100,0

3 097

6 208

2 218

1 871

3 880

2 013

3 804

4 232

Över 100,0

2 354

6 610

2 910

1 066

2 276

1 020

2 578

3 930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

16 323

32 918

11 311

13 504

25 319

13 412

22 985

24 723